Text-Image.Ru
Рисунки символами и картинки из символов ASCII ArtПоиск рисунков

Меню

Праздники
Праздники сегодня

С 14 февраля, С Днем Святого Валентина - рисунки из символов.
♥╔═╗░╔══╗╔╗╔╦╩╩╦═╦═╗♥
♥║╔╝░║╔╗║║╚╝║░═╣║║║║♥
♥║╚╗╔╝╚╝╚║╔╗║░═╣║║║║♥
♥╚═╝╚════╩╝╚╩══╩╩═╩╝♥
♥╔═╦══╦═══╦══╦═╦══╦═╗♥
♥║╔╣╔╗║░╬░╠╗╔╣║║╔═╣║║♥
♥║╚╣╔╗╠╗╔╗║║║║║║║░║║║♥
♥╚═╩══╝╚╝╚╝╚╝╚═╩╝░╚═╝♥
♥╔══╦══╗╔══╦══╦╗╔╦══╦╦╦╗╔╦══╗♥
♥║╔╗║╔╗║║╔╗║░═╣╚╝╠╗╔╣║║╚╝║╔╗║♥
♥║╔╗║╠╣╠╝║║║░═╣╔╗║║║║║║╔╗║╠╣║♥
♥╚══╩╝╚╩═╝╚╩══╩╝╚╝╚╝╚═╩╝╚╩╝╚╝♥
░░░░░▄▄▄▄▄░░░░░░░░▄▄▄▄▄░░░░░
░▄███▀▀▀▀▀▀██▄▄██▀▀▀▀▀▀███▄░
██▀░░░░░░░░░░▀▀░░░░░░░░░░▀██
█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█
██▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄██
█▀▀██▄▄░░░░░░░░░░░░░░▄▄█████
█▄░░░▀▀██▄▄░░░░░░▄▄█████████
▀██▄░░░░░▀▀██▄▄████████████▀
░░▀▀█▄▄░░░░░░███████████▀▀░░
░░░░░▀▀██▄▄░░████████▀▀░░░░░
░░░░░░░░░▀▀██████▀▀░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▀▀░░░░░░░░░░░░░

 

 

.
❤♫❤♫❤.•*¨`*•..¸♥☼♥¸.•*¨`*•.♫❤♫❤♫❤
   ╔════════ ೋღ❤ღೋ ════════╗
   * ♥✿♥ ♥☼♥ VALENTINE'S DAY ♥☼♥ ♥✿♥ *
   ╚════════ ೋღ❤ღೋ ════════╝
❤♫❤♫❤.•*¨`*•..¸♥☼♥¸.•*¨`*•.♫❤♫❤♫❤

 

 

.
匚 亼卄仨爪 
匚乃牙丅口厂口 
乃闩人仨卄丅认卄闩
❤╱▔╲╱▔╲❤  
❤╲╱╱╱╱╱❤
┊❤╲╱╱╱❤┊
┊┊❤╲╱❤┊┊

 

 

.
. . . . \\|///..... ♡ 
. . . ..(“''◑)ე. |\
. . ('\.╰ 0.. . .| \ . ♡ 
. .('' \ / . ) ═☞| -|--------❥ 
. .( ' / ██. . . | /
. .\ / . \ \\. . . |/
. . . . . | //...
. . . . . (_',/')
[̲̅с̲̅] [̲̅Д̲̅][̲̅н̲̅][̲̅ё̲̅][̲̅м̲̅] 
[̲̅С̲̅][̲̅в̲̅][̲̅я̲̅][̲̅т̲̅][̲̅о̲̅][̲̅г̲̅][̲̅о̲̅] 
[̲̅В̲̅][̲̅а̲̅][̲̅л̲̅][̲̅е̲̅][̲̅н̲̅][̲̅т̲̅][̲̅и̲̅][̲̅н̲̅][̲̅а̲̅]

 

 

.
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★  
♥️♥️♥️♥️ █▄◯╲╱☰ ♥️♥️♥️♥️ 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
ᕼᗩᑭᑭY ᐯᗩᒪEᑎTIᑎE'ᔕ ᗪᗩY

 

 

.
╔╗╔╗♥  
║║║╠═╦╦╦═╗╔╦╦═╦╦╗▄██▄██▄   
║║║║╬║║║╩╣║║║╬║║║▀█████▀ 
╚╝╚╩═╩═╩═╝╚╗╠═╩═╝──▀█▀

 

 

.
‎............(¯`•´¯)
.................`♥•.,(¯`•´¯)
.................(¯`•´¯).♥.•
.................`•♥.,.•´
.............(¯`•´¯)___ἬᾋƤƤὛ VᾋĿἝƝҬἿƝἝ'Ṩ ƉᾋὛ
.................`♥•.,(¯`•´¯)●/
.................(¯`•´¯).♥.•./▌
..................`•♥.,.•____/ \

 

 

.
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥⋱⋱ɦΛṖṖ¥ ƔΛŁ£הŦĩה£'Ş ƊΛ¥⋰⋰♥
⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰★⋰ℒ
...............☻♥ ☻⋱⋰⋱⋱⋰⋱.⋱★⋰ℴ
.............../♥\./█\.⋱⋰⋱⋱⋰⋱⋰★⋰ѵ
................||. .||.⋱⋰⋱.⋱⋰⋱⋰★⋰ℯ
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥

 

 

.
______.-“*”-.,.-“*”-.
__(“)=l___♥.,.♥___l=(“)
______”.___▼___.”
________(“”).(“”). ♥
♥ [̲̲̅̅с̲̲̅̅ ̲̲̅̅Д̲̲̅̅н̲̲̅̅ё̲̲̅̅м̲̲̅̅ ̲̲̅̅С̲̲̅̅в̲̲̅̅я̲̲̅̅т̲̲̅̅о̲̲̅̅г̲̲̅̅о̲̲̅̅ ̲̲̅̅В̲̲̅̅а̲̲̅̅л̲̲̅̅е̲̲̅̅н̲̲̅̅т̲̲̅̅и̲̲̅̅н̲̲̅̅а̲̲̅̅] ♥

 

 

.
-----------------------------,,, 
-----------------------,-“`````”-, 
----------------------/‘````````’\---,-~”””~~
-------_,,---~~~-,/````````` \`\,_`````/
---,-“¯``````¯”~/```````````|-~”|```/
,-‘``````````````````````` |-“ `\,_,-‘
|```````````````````````` /
\`````````````````````` `'/
-\````````````````_,-~”`` /
--’-,` ````````_,-~”````` '/
--- ”-,_,``_,-~”````````` '/
,__,-~” “-,_```````````` /
_.--,_¯”~”|¯”~-,_```````/
¯”-,”¯|- '|-|-------¯”~-,_`/

 

 

.
╔╗╔♥
║╚╝╠═╗╔═╦═╦╦╗
║╔╗║╬╚╣╬║╬║║║
╚╝╚╩══╣╔╣╔╬╗║
──────╚╝╚╝╚═♥
╔╗─╔╗─────────╔╗╔╗────╔═╗
║╚╦╝╠═╗╔╗╔═╦═╦╣╚╬╬═╦╦═╣═╣
╚╗║╔╣╬╚╣╚╣╩╣║║║╔╣║║║║╩╬═║
─╚═╝╚══╩═╩═╩╩═╩═╩╩╩═╩═╩═♥
╔══♥
╚╗╗╠═╗╔╦╗
╔╩╝║╬╚╣║║
╚══╩══╬╗║
──────╚═♥

 

 

.
█▀▀▀▀█░░░██▀▀▀█___(▒)(▒)
█────█░░██▀───█__(▒)(█)(▒)
█────█░██▀────█___(▒)(▒)
█────███▀────██ 
█───────────██▀ ⓐⓛⓔⓝⓣⓘⓝⓔ
█─────────██▀
█───────██▀__(▒)(▒)
█─────██▀___(▒)(█)(▒)
█▄▄▄▄█▀_______(▒)(▒)

 

 

 

.
         ,,, .♥
        .(.”)   (“,)\
        ./☆\♥/♡\.
        _||_  _||_
ˋˏсˎˊ ˋˏДˎˊˋˏнˎˊˋˏёˎˊˋˏмˎˊ ˋ
ˏСˎˊˋˏвˎˊˋˏяˎˊˋˏтˎˊˋˏоˎˊˋˏгˎˊˋˏоˎˊ 
ˋˏВˎˊˋˏаˎˊˋˏлˎˊˋˏеˎˊˋˏнˎˊˋˏтˎˊˋˏиˎˊˋˏнˎˊˋˏаˎˊ

 

 

.
___________இஇஇ\__/இஇஇ
_______இஇஇஇஇVஇஇஇஇஇ
_______இஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇ
_________இஇஇஇஇஇஇஇஇ
___________இஇஇஇஇஇஇ
_____________இஇஇஇஇ 
_______________இஇஇ  
_________________இ
                              \\___/)___/)__,---’) ^j^
                               ¯\)¯¯¯¯¯\)¯¯‘----.)

 

 

.
✩✩✩✩✩✩✩[ⓞⓝⓔ]✩✩✩✩✩✩✩ 
╓──╖░╓────╖╓─╖╓─╖╓───╖♡ 
║░░║░║░╓╖░║║░║║░║║░╙─╢ 
║░░╙╖║░╙╜░║║░╙╜░║║░╓─╢ 
╙───╜╙────╜╙────╜╙───╜

 

 


.
_░▒███████
░██▓▒░░▒▓██
██▓▒░__░▒▓██___██████
██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
██▓▒░______________░▒▓██
██▓▒░_____ᕼᗩᑭᑭY____░▒▓██
_██▓▒░_ᐯᗩᒪEᑎTIᑎE'ᔕ_░▒▓██
__██▓▒░____ᗪᗩY____░▒▓██
___██▓▒░__________░▒▓██
____██▓▒░________░▒▓██
_____██▓▒░_____░▒▓██
______██▓▒░__░▒▓██
_______█▓▒░░▒▓██
_________░▒▓██
_______░▒▓██
_____░▒▓██

 

 

.
─╔‡‡‡‡‡╗ ──♥──╔═╦══╗
╔╣┌┐┌┐╠╗─♥─╔╝┌┐┌┐╚╗
╚╣└▀└▀╠╝─♥─╝╝▀┘▀┘╚╚
─╚╗╚╝╔╝──♥──╚╗╚╝╔╝

 

 

.
…….ℒℴѵℯ…………ℒℴѵℯ
…ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ….ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
.ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
…………ℒℴѵℯℒℴѵℯ
……………ℒℴѵℯ

 

 

.
****HAPPY ****
(’’v’’) ------(.)””(.)
-’v(’’v’’)----( ’o’, )
----’’v(’’v’’)-()♥ ()
-------’v’’--(_)-(_)
***VALENTINE*** 

 

 

.
─▄██▄──▄██▄
▐█░█████─▄▀▀▄▄▄▀▀▄
─██▒█████─────────█ 
──▀█████▀▄───────▄▀ 
────▀█▀───▀▄───▄▀
────────────▀▄▀
[̲̅Л̲̅][̲̅ю̲̅][̲̅б̲̅][̲̅л̲̅][̲̅ю̲̅] [̲̅Т̲̅][̲̅е̲̅][̲̅б̲̅][̲̅я̲̅]

 

 

.
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
... 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*
__*-:¦:-* [̲̅Я̲̅] 
_*-:¦:-* [̲̅Л̲̅][̲̅ю̲̅][̲̅б̲̅][̲̅л̲̅][̲̅ю̲̅]  
_*-:¦:-*  [̲̅Т̲̅][̲̅е̲̅][̲̅б̲̅][̲̅я̲̅]
__*-:¦:-*  
____*-:¦:-*
______*-:¦:-*
_________*-:¦:-*
______________,*-:¦:-

 

 

.
▄░░░░░░▄█████▄░░░░░▄█████▄░░░░­­­­­░░▄
██▄░░▄███▀░░░▀█▄░▄█▀░░░▀███▄░░­­­­­▄██
████████▀░░░░░░▀█▀░░░░░░▀█████­­­­­███
████████░░░░░░░░░░░░░░░░░█████­­­­­███
▀████████░░░░░░░░░░░░░░░██████­­­­­██▀
░░░▀██████▄░░░░░░░░░░░▄██████▀­­­­­░░░
░░░░░▀███████▄░░░░░▄███████▀░░­­­­­░░░
░░░░░░░░░▀▀▀███▄░▄███▀▀▀░░░░░░­­­­­░░░                        
░░░░░░░░░░░░░░▀███▀░░░░░░░░░░░­­­­­░░░
H|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿'|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿'╰|╯ V|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||͇ ͇ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̿ \͇| ̿ ̿|̿ ̿ ||̿ \͇||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ ' ͇ ͇\̿ ̿  D|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿|╰|╯

 

 

.
۪Я۫۰ ۪Л۫۰۪ю۫۰۪б۫۰۪л۫۰۪ю۫۰
☆──▄▀▀▄▀▀▄─*☆  
☆──▀▄───▄▀─*☆ 
☆────▀▄▀───*☆
Т۫۰۪е۫۰۪б۫۰۪я۫۰

 

 

.
(^ ” ” ^) (^ ” ” ^)
( =’o’= ) ( =’o’= )
-(,,)-(,,)–(,,)-(,,)-
(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨)
. `·.¸(¨`·.·´¨)¸.·´
. ×°× `·.¸.·´ ×°×
оɹоɯʁʚɔ wǝ̤нɓ ɔ
ɐниɯнǝvɐʚ 

 

 

.
┊┊╭━╮┊┊┊┊┊┊┊╭━╮┊┊╭╮
  ╭┈┃┈┃┊┊┊┊┊┊┊┃┈┃┊┊┃ 

  ╰━╋━╯┊┊┊┊┊┊┊╰┈┃┊┊┃
  
┊┊┃┊╭━╮▏▕╭━╮┊┊┃┊┊┃ 

  ╭━╋╮┃┈┃▏▕┣━╯┊┊┃┊┊┃ 

  ╰━╯┈╰━╯╲╱╰━╯┈┈╰━━╯

 

 

.
¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´¶
¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶´¶¶¶¶¶´¶
¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
¶¶¶¶¶_______________¶¶¶
¶¶¶____________________¶
¶¶______¶¶______________¶
¶______¶¶¶¶______________¶
¶______¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶
¶_______¶¶_______________¶
¶________________________¶
¶_____¶¶__________¶¶_____¶
¶¶_____¶¶________¶¶_____¶
¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶
¶¶¶¶¶________________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 

 

.
V|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||͇ ͇ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̿ \͇| ̿ ̿|̿ ̿ ||̿ \͇||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ 
─▄████▄─▄████▄♥~✿.。.:*
▐▀████████████▌♥~✿.。.:*
▐█▄▓██████████▌♥~✿.。.:*
─▀███████████▀♥~✿.。.:*
───▀███████▀♥~✿.。.:*
─────▀███▀♥~✿.。.:*
───────█♥~✿.。.:*
───────♥~✿.。.:

 

 

.
❤░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░❤
░╦ . . ╦░░ ╔═╗ ║░░║ ╔══ . . ║░║ ╔═╗ ║░║░
░║ . . ║░░ ║░║ ╚╗╔╝ ╠═░ . . ╚╦╝ ║░║ ║░║░
░╩ . . ╚══ ╚═╝ ░╚╝░ ╚══ . . ░╩░ ╚═╝ ╚═╝░
❤░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░❤

 

 

.
___▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
__▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣██▒▒▒██╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
_▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒█▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
_▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒▒▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
_▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒▒▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
__▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
___ ▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
____ ▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
______▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒

 

 

.
___________________ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ 
___________________ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ 
___________________♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ 
__________________♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ 
_________________♥ ღ ♥ ღ ♥ 
_______________♥ ღ ♥ ღ 
____________.♥ ღ ♥ ღ ♥ 
__________♥ ღ ♥ ღ 
_______♥ ღ ♥ღ 
_____.♥ღ 
___.♥ ღ ♥______♥ ღ ♥ 
__.♥______♥__♥_____.♥ 
__.♥_______.ღ_______♥ 
___.♥______________♥ 
_____♥___________♥ 
_______♥_______♥ 
_________.ღ ♥ ღ 
____________Ѵąɭҽɳʈïɳҽ

 

 

.
╔══╗╔╗░░▄███▄███▄
╚╣╠╝║║░░█████████
─║║─║║╔══╦╗▀█▀═╗╔╗╔╗
─║║─║║║╔╗║╚╝║║═╣║║║║
╔╣╠╗║╚╣╚╝╠╗╔╣║═╣║╚╝║
╚══╝╚═╩══╝╚╝╚══╝╚══╝

 

 

.
*”˜˜”*°¤. ˜”*°¤°*”˜ .¤°*”˜˜”*
V¤ A ¤ L ¤ E ¤ N ¤ T ¤ I ¤ N¤ E 
*”˜.¤°*”˜.¤°*”˜”*°¤.˜”*°¤.˜”*

 

 

.
╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗
 இڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇ
╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╝
▀─▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀▀█──▀
▀──██─███─███─██─██─██▄█────▀
▀──██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█────▀
▀─▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄▄█──▀
╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗
இڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇ
╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╝
இ卄卂卩卩ㄚ ᐯ卂ㄥ乇几ㄒ丨几乇'丂 ᗪ卂ㄚஇ

 

 

.
▂♡♥̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨͡)♡​̬̩̃̊▂业▂♡♥̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨͡​̸̸̸̨)♡▂业▂♡♥̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨͡​̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨)♡▂业▂♡♥̸̸̨̨͡​̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨)♡▂
  
  ██───░▐█▀▀█▌░▐▌░▐▌░▐█▀▀
  ██───░▐█▄░█▌░─█░█─░▐█▀▀
  ██▄▄█░▐██▄█▌░─▀▄▀─░▐█▄▄
  
▂♡♥̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨͡)♡​̬̩̃̊▂业▂♡♥̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨͡​̸̸̸̨)♡▂业▂♡♥̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨͡​̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨)♡▂业▂♡♥̸̸̨̨͡​̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨)♡▂
Ⓗⓐⓟⓟⓨ Ⓥⓐⓛⓔⓝⓣⓘⓝⓔ'ⓢ Ⓓⓐⓨ

 

 

.
んムアアリ √ムレ乇刀イノ刀乇'丂 りムリ
_♥㋡㋡㋡♥♥♥㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
♥㋡㋡㋡㋡♥♥♥㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
♥㋡㋡㋡㋡㋡♥♥_㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
_♥㋡㋡㋡㋡㋡㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
___♥㋡㋡㋡㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
  _____♥㋡㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
  _______♥㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
  _________♥㋡♥▒▒▒▒▒♥ 
__________♥♥▒▒▒▒▒♥

 

 

.
┈┈┈┈┈╭━╮┈┈▕▔╲┈┈
▕▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔┊┊╲┈
╱▔╲╱▔╲┳╱╭╮┓┏┏┓╲
╲┈┈┈┈╱┃╱┃┃┃┃┣╱▕
▕╲┈┈╱┊┻┛╰╯╰╯┗┛╱
▕▂╲╱▂▂▂▂▂▂▂┊┊╱┈
┈┈┈┈┈┃┊┃┈┈▕▂╱┈┈

 

 

.
_▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓_█████
▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████████
▓▓▓▓▓█░▓▓▓▓▓████▓████
▓▓▓▓█░░░▓▓▓▓███▓█▓████
▓▓▓█=░░░░=▓▓██▓██▓████
▓▓░░◒░░░◒░▓█▓░░█▓████
▓▓░░░░ ,,░░░▓░=░░░=████
_▓▓░░░`=░░░▓░◒░░░◒░███
▓▓▓░░░░░░░_░░░,,░░░░███
___██░░░░█__░░`=`░░░░██
__████░░▓██__░░░░░░
_██▓██▓▓████__░░▓▓▓▓
█▓▓███████▓▓__▓▓▓▓▓▓
██████████__▓▓███▓▓▓
██▓░░▓░░▓██ ██▓▒▒▓▒▒▓█
█▓░░░░░░░▓█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▓█
_█▓░░░░░▓█___ █▓▒▒▒▒▒▓█
__█▓░░░▓█ ____ _█▓▒▒▒▓█
_█▓██░██▓█__ █▓██▒██▓█
_█▓██░██▓█__ █▓██▒██▓█
███▓█▓█▓██_ ██▓█▓█▓███
██▓▓▓█▓▓▓█_ ██▓▓█▓▓▓██
_████_████__ ████_████
██████████████████████
██ᕼᗩᑭᑭƳ ᐯᗩᒪᗴᑎ丅Ꭵᑎᗴ'ᔕ ᗪᗩƳ██
██████████████████████

 

 

.
╔────═────╦────═────╗
├├├├├▄█▀▀▀▄▀▀▀█▄┤┤┤┤┤
├├├├█▀─────────▀█┤┤┤┤
╠├├├█───────────█┤┤┤╣
├├├├▀█▄───────▄█▀┤┤┤┤
├├├├├├▀█▄───▄█▀┤┤┤┤┤┤
├├├├├├├├▀█▄█▀┤┤┤┤┤┤┤┤
├├ᕼᗩᑭᑭƳ ᐯᗩᒪᗴᑎ丅Ꭵᑎᗴ'ᔕ ᗪᗩƳ┤
╚────═────╩─────═───╝

 

 

.
__ (¯`:´¯)
(¯ `•.\|/.•´¯)
░▄██▄██▄░▐▀████▀███▀███▀█▀▀▀▌
░███████░▐─██▀─▄─▀█─▀█▀─█─▀█▌
░░▀███▀░░▐─█▀▄─▀─▄█▄─▀─▄█─██▌
░░░░▀░░░░▐▄▄▄██▄█████▄███▄▄▄
_ⒽⒶⓅⓅⓎ_ⓋⒶⓁⒺⓃⓉⒾⓃⒺ'Ⓢ ⒹⒶⓎ_

 

 

.
___(●₡₡₡₡●_______●₡₡₡₡●)
_(●₡₡₡____₡●___●₡____₡₡₡●)
(●₡₡₡_______₡_₡_______₡₡₡●)
(●₡₡₡________●________₡₡₡●)
_(●₡₡₡_____千ㄖ尺_____₡₡₡●)
____(●₡₡₡__ㄚㄖㄩ___₡₡₡●)
______(●₡₡₡_____₡₡₡●)
_________(●₡₡__₡₡●)
___________(●₡₡●)
___________(●₡●)
__________║¯█€
__________║¯█_€€
__________║¯█__€€€
__________║¯█_€€€€€
__________║¯█€€€€€
__________€€€€€€
________€€€€€€
______€€€€║¯█
______€€€€║¯█
______€€€_║¯█
_______€€_║¯█
_________€║¯█

 

 

.
_(▒)(▒)
(▒)(♥)(▒)
.,(▒)(▒)
..../ђᾄῥῥẏ 
.../ vᾄłἔᾗҭἷᾗἔ
../ ḋᾄẏ
♥ (' " " ()
.("( 'o' ,)
.(")(")(,,)

 

 

.
-----------------\|/
---------------(@@)
  ----oооO----(_)------------- 
| ~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|----häppÿ välëntïnë däÿ----|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~ |
  ----------------оOOо------- 
-------------|__|__|
---------------|| ||
________ooO Ooo_________

 

 

.
   . .                        ♥
   . .ˏ (‾)         ❤            (‾(‾)   ❤   
   . (‾) '̢ '●            ♥      ●' '̡ = 
⁀)∕   ⌣”≽≽——≻    ❤ ◝⌣◝⌣)‿ ∕⁀
     (_„)„)            ♥        („(„_)
   ”´”`´”```”`´”´”`´”``”´”`´”``´”´
V|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||͇ ͇ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̿ \͇| ̿ ̿|̿ ̿ ||̿ \͇||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ ' ͇ ͇\̿ ̿  D|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿|╰|╯

 

 

.
ⓗⓐⓟⓟⓨ
╬═♥╬v
╬♥═╬a
╬♥═╬l
╬♥═╬e
╬═♥╬n
╬♥═╬t
╬♥═╬i
╬♥═╬n
╬♥═╬e

 

 

.
......♥................♥....
..♥.......♥.......♥.....♥..
...♥..........♥........♥...
.....♥...()'..'()....♥......
........♥(-•.•-)♥.........
..........(,)♥(,)..........
♥.•*♥*•.♥.•*♥*•.♥.•*♥
........Ⓗⓐⓟⓟⓨ........ 
Ⓥⓐⓛⓔⓝⓣⓘⓝⓔ'ⓢ 
..........Ⓓⓐⓨ............
 

 

 

.
‎_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')H
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\A
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')P
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)P
_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')Y
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')V
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)A
_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')L
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\E
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')N
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)T
_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')I
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\N
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')E
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)S
_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')D
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\A
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')Y
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)
♥☼♥♥☼♥♥☼♥♥☼♥
........♥☼♥
......♥☼♥♥☼♥.............()""()
....♥☼♥♥☼♥♥☼..........( 'o' )
.|(♥☼♥♥☼♥♥☼)|-----(,,)(, ,)|
.(O)======(O)~(O)==(O

 

 

.
|””|__|””|.*.*
| APPY.*
|__|””|__|.*.*
*.*.*.VALENTINES.*.*.*
*.*DAY

... Смотреть »

С 14 февраля, С Днем Святого Валентина » дата публикации: 13.02.2018 » просмотров: 586

.
████████████████████████████████████████
██████▀░░░░░░░░▀████████▀▀░░░░░░░▀██████
████▀░░░░░░░░░░░░▀████▀░░░░░░░░░░░░▀████
██▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░╔═░╔╗║║╠╩╔╦╗░╔═╔╗╔╗╦╔╗╔╔╗░░░░░██
██░░░░░░║░░║║╠╣╠═║║║░║░╠╣╚╣║║║║║║░░░░░██
██░░░░░░╚═░╩╩║║╚═║║║░╚═╚╝╔╣║╚╝║╚╝░░░░░██
██▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄██
████▄░░░░░░╔╗╔╗╔╗╔═║║╦║║║║╔╗░░░░░░░▄████
██████▄░░░░╠╣╠╣║║╠═╠╣║║║╠╣╠╣░░░░░▄██████
████████▄░░╚╝║║╝║╚═║║║╚╝║║║║░░░▄████████
██████████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄██████████
████████████▄░░░░░░░░░░░░░░▄████████████
██████████████▄░░░░░░░░░░▄██████████████
████████████████▄░░░░░░▄████████████████
██████████████████▄░░▄██████████████████
████████████████████████████████████████

... Смотреть »

С 14 февраля, С Днем Святого Валентина » дата публикации: 11.02.2017 » просмотров: 544

.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░▄█████████▄░░░░░▄█████████▄░░
░██▀░░░░░░░▀██░░░██▀░░░░░░░▀██░
██░░░░░░░░░░░██░██░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░██
█░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░▄▄██░░░░░░░░▄█████░░░░░░█
█░░░░▀▀█║█░░░░░░▄██▀░█║█░░░░░░█
█░░░░░░█║█░░░░▄██▀░░░█║█░░░░░░█
█░░░░░░█║█░░▄██▀░░░░░█║█░░░░░░█
██░░░░░█║█░░██████████║███░░░██
░██░░░██║██░░░░░░░░░░█║█░░░░██░
░░██░░░░╔╦╗╔═╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗░░░░██░░
░░░██░░░║║║╠═╠╣║║╠╣║║╚╣░░░██░░░
░░░░██░░╚╬╝╚═╚╝╠╝║║╝║╔╣░░██░░░░
░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░
░░░░░░░███░░░░░░░░░░░███░░░░░░░
░░░░░░░░░███░░░░░░░███░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░███░░░███░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░██░██░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▀█▀░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░║░║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
╔═╗░╔═╦╦╦═╦══╗░╔═╦═╦═╦══╦═╦═╦═╗
║╠╝░║║║╩║═╣║║║░║╔╣╚║║╠╗╔╣║║╔╣║║
║╠╗░║║║╦║═╣║║║░║╚╣╔╠╗║║║║║║║║║║
╚═╝░╠╗╠╩╩═╩╩╩╝░╚═╩═╩╩╝╚╝╚═╩╝╚═╝
░░░░╚═╝░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░╔═╦═╦═╦═╦╦╦══╦╦╦╦╦═╗░░░░░░
░░░░░║╚║╬║║║═╣╩╠╗╔╣║║╩║╬║░░░░░░
░░░░░║╔║║║║║═╣╦║║║║║║╦║║║░░░░░░
░░░░░╚═╩╩╩╩╩═╩╩╝╚╝╚═╩╩╩╩╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▄▄─▄▄▀▀▄▀▀▄░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░███████───▄▀░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░▀█████▀▀▄▀░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▀█▀░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

... Смотреть »

С 14 февраля, С Днем Святого Валентина » дата публикации: 11.02.2017 » просмотров: 612

.
░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▄▄███████▄▄░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▀███████████░░░░░░░▄█░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░███████████░░▄▄▄████░░░░░
░░░░░░░░▄█▄░░░██░████████░████████░▄▄▄░
░░░░░░▄█░░▀▄░░▄█████████░████████████░░
░░░░░▄█░░░░░█░░▀████████▄████████████░░
░░░░░██░░░░░░▀▄░░███████████████████░░░
░░░░░░█▄░░░░░░▀███████████████████▀░░░░
░░▄█▄▄▄██▄██████████████████████▀░░░░░░
░░░▀░░░▀████████████████████▀▀░░░░░░░░░
░░░░░░░▄█░░░░░░██████████▄░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██░░░░░▄▀███████████░░░░░▄▄▄▄▄░░
░░░░░░░░▀█▄░░░█░░███████████▄▄▄██████▀░
░░░░░░░░░░▀█▄▄▀░░█████████████████▀░░░░
░░░░░░░░░░░░░▀░░░█████▀▀▀██████▀▀░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░█████▄░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀████▄░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄████░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
╔═╗░░░╔══╗╔╗╔╦╩╩╦╗░░╔╗░░╔══╗╔═╦══╦═╗╔═╗
║╔╝░░░║╔╗║║║║║╔═╣║░░║║░░║╔╗║║╔╣╔═╩╗║║╔╝
║║░░░░║║║║║╚╝║╚═╣╚╗╔╝║░░║╚╝╚╣║║╚═╗║╚╝║░
║║░░░░║║║║║╔╗║╔═╣╔╗╔╗║░░║╔═╗║║║╔═╝║╔╗║░
║╚╗░░╔╝╚╝╚╣║║║╚═╣║╚╝║║░░║╚═╝║╚╣╚═╦╝║║╚╗
╚═╝░░╚════╩╝╚╩══╩╝░░╚╝░░╚═══╩═╩══╩═╝╚═╝
╔══╗░╔══╦╗╔══╦══╗╔══╦╩╩╦╗╔╦╗╔╦╗░╔╦═╗╔═╗
║╔╗║░║╔╗║║║╔╗║╔═╝║╔╗║╔═╣║║║║║║║░║╠╗║║╔╝
║╚╝╚╗║║║║╚╝║║║╚═╗║║║║╚═╣╚╝║╚╝║╚═╣║║╚╝║░
║╔═╗║║║║║╔╗║║║╔╗║║║║║╔═╣╔╗║╔╗║╔╗║║║╔╗║░
║╚═╝╠╝║║║║║╚╝║╚╝╠╝║║║╚═╣║║║║║║╚╝║╠╝║║╚╗
╚═══╩═╝╚╩╝╚══╩══╩═╝╚╩══╩╝╚╩╝╚╩══╩╩═╝╚═╝

... Смотреть »

С 14 февраля, С Днем Святого Валентина » дата публикации: 11.02.2017 » просмотров: 610

──────────────────────────────
───█─█▐▀▌▐─▐▀▐▄─▌▀█▀▐▐▄─▌▐▀───
───█─█▐▄▌▐─▐▀▐▀█▌─█─▐▐▀█▌▐▀───
───▀▄▀▐─▌▐▄▐▄▐──▌─█─▐▐──▌▐▄───

──────────────────────────────
───────▓██▓─────────▄██▄─▄██▄
──────█▓██▓█────────█████████
─────█▓█▓▓█▓█───────▀███████▀
──── █▓▓███▓▓█────────▀████▀───
────█▓▓▓██▓▓▓█─────────▀█▀────
────██▓▓██▓▓██────────────────
─────████████────────────────
──────██████▄██──────────────
───█▄──████▄███──────────────
───▀██──██████▀──────────────
────▀██▄█████▀────────────────
──────/░)██────────────────────
───── /░ /██─────▄███▄─▄███▄────
_______/░(____)────███████████────
░░░░░░░(____)────▀█████████▀────
░░░░░░░(____)──────▀█████▀──────
¯¯¯¯¯¯¯¯¯(____)────────▀█▀────────
─────── ██─────────────────────
─────── ██─────────────────────

... Смотреть »
С 14 февраля, С Днем Святого Валентина » дата публикации: 07.02.2014 » просмотров: 2154

_/)______./¯"""/') ___/)___/)__,-----------')_• ___/)_/)__./¯/)/)
¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\) ¯\)¯¯¯¯¯\)¯¯'-----------.)¯• ¯\)¯¯¯¯\)¯'\_\)\)

✿•*¨`*•.¸(¯`v´¯)¸✿•*¨`*•.¸(¯`v´¯)¸✿•*¨`*•.¸✿* (¯`v´¯)
§1§§§§§§§§§§§§§§§§§1§§§1§§§§§§
§1§§§11111§1§1§§§§§1
§11§1§11111111111§1§1§1§11111111111111111111111111
§1§1§1§111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111§1
§11§11111§§§§§§§§§1111111111§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11§
§1§11§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11
§11§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§111§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§1
§1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§1§§§§§§¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶§§§§§§§§_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶__§§§§§§§§_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____§§§§§§________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________§§_________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶§
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________§§§§______________¶¶¶¶¶¶¶¶1
1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________§_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶§1
11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶____§§§______________¶¶¶¶¶¶§11
§1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____§§§________________¶¶¶1111
§11§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___§§§§§§§§§§§§____________¶111§
§1§11§¶¶__¶¶¶¶¶¶__1§§§§§§§§§§§§§§§_________¶¶¶¶§11
§11§11¶__________§§§§§§§§§§§§§§§§§§______¶¶¶¶¶¶¶§1
§1§11§¶_________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
§1§11¶¶¶¶¶_____§¶§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
§111§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
111§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§1§§§§§§§§§§§§§§§§1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11§§§§§§§§§§§§§§§§§11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11§§§§§§§§§§§§§§§§11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111§§§§§§§§§§§1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111§§§§§§§§11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111§§§§1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
✿•*¨`*•.¸(¯`v´¯)¸✿•*¨`*•.¸(¯`v´¯)¸✿•*¨`*•.¸✿* (¯`v´¯)
_/)______./¯"""/') ___/)___/)__,-----------')_• ___/)_/)__./¯/)/)
¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\) ¯\)¯¯¯¯¯\)¯¯'-----------.)¯• ¯\)¯¯¯¯\)¯'\_\)\)

... Смотреть »
С 14 февраля, С Днем Святого Валентина » дата публикации: 24.11.2013 » просмотров: 1192

.
╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦​╗
║░██░╔╗╦░░╦╔═░╦░╦░░╗╔░║
║░██░╚╝╚╗╔╝╠═░╚╦╝╔╗╚╝░║
║░██▄▌░░╚╝░╚═░░╩░╚╝░░░║
╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩​╝

 

.
❤╱╭━╮┈┈┈┈┈┈♡ ╭━╮╭━╮┈┈┈┃╲❤ 
╱❤╰╯┃╭╮┃┃╭╮♡ ╰╯┃┃╭╮╮╭┈┃❤╲
❤┈┈┈┃┃┃┃┃┣╯♡ ╭╮╰┫┃┃┃┃┈┃┈❤ 
╲❤╭╮┃╰╯╰╯╰╯♡ ┃╯┊┃╰╯╰╯╭╮❤╱ 
❤╲╰━┻━━╯┈┈┈♡ ╰━━╯┈┈┈┈╰╯╱❤

 

.
╭━━╮╮╭╮╭╭╭╭╭╭╭╭╭
╰┃┃╯╮┃┃╭━┳━┳━┳━╮
╭┃┃╮╮┃╰┫╋┣╮┃╭┫┻┫
╰━━╯╮╰━┻━╯╰━╯╰━╯
╯╯╯╯╱▔╲╱▔╲╰╰╰╰┈ 
╯╯╯▕┊┊┊┊┊┊▏╰╰╰╰┈ 
▂┈┈▕┊┊┊┊╱▔╲╱▔╲┈┈ 
╲╲▂▂╲┊┊▂▏┊┊▂▂▂▏▂▏╲ 
╱╱▔▔▔╲┊▔▏┊┊▔▔▕▔▔▏╱ 
▔╭╭╮╮╮╲╱╲┊┊┊┊╱┈┈▔ 
╭╭╭╭╮╮╮╮╮╲┊┊╱╭╭┈ 
╭╭╭╭╭╮╮╮╮╮╲╱╭╭┈
╮╮╮╮╭━┳╮╭╭╭╭╭╭╭╭
╮╮╮╮╰╮┃┣━┳┳╮╭╭╭╭
╮╮╮╮╭┻╮┃╋┃┃┃╭╭╭╭
╮╮╮╮╰━━┻━┻━╯╭╭╭╭

 

.
══════▄███▄══▄███▄
═════▐████████████
══════████████████
═══════▀████████▀
══════════▀██▀
═══▄██▄██▄
═══▀█████▀
═════▀█▀
▀██▀
═██╔╗╗╔▀██▀▀█
═██╚╝╚╝═██▀
▄██▄▄█─▄██▄▄█
══════▄▀▀▄▀▀▄
══════▀▄═══▄▀ █▄█ █▀█ █═█
════════▀▄▀══ ▄▄█ █▄█ █▄█

 

.
───── ─▄▄─▄▄─ ─────────────
█▀▀▀█ ████░░█ █▀█▀█▀▀▀█▀█▀█
██─██ ▀███░█▀ █▄─▄█─█─█─█─█
█▄▄▄█ ──▀█▀── ██▄██▄▄▄█▄▄▄█

 

.
═══════════════════███═████ 
══════════════════██══██══██ 
═════════════════██════════██ 
═════════════════███═════███ 
═══════════════███████══██████ 
══════════════██░░░░░████░░░░██ 
══════════════███░░░░░░░░░░░██ 
════════════════███░░░░░░░███ 
══════════════════██░░░░░██ 
═══════════════════█░░░░██ 
═══════════════════██░░░██ 
═════════════════███░░░░░███ 
═══════════════███░░░░░░░░░███ 
══════════════██░░░░░░░░░░░░██████ 
═════════█████████░░░░░░░░██════████ 
═══════████══════███░░░░██═════════███ 
══════███═══════════██░██═══════════███ 
═════██═══════════════██═════════════██ 
════██════════════════════════════════██ 
════██════════════════════════════════██ 
═══██═════════════════════════════════██ 
═══███═══════════════════════════════███ 
════██═══════════════════════════════██ 
════███═════════════════════════════██═████ 
████████═══════════════════════════██████░███ 
██░░░░░██═════════════════════════████░░░░███ 
██░░░░░░██═══════════════════════██░░░░░░███ 
═██░░░░░░░██═══════════════════██████░░░██ 
══█░░░░░░████═════════════════█░░█═██░░░█ 
═══██░░░█══█░██════════════███░░██══█░░░██ 
═══██░░██═██░░░███════════██░░░██═══█░░░██ 
════██░░███░░░░░░░██════██░░░░░██══██░░░░██ 
════██░░░░░░░░████████████████░░██══██░░░██ 
════██░░░░░░░██═███░░░░░███═██░░██══██░░░██ 
═══██░░░░░███══██░░████░░░██═██░░█████░░░░██ 
═████░░░░███══██░░██══██░░██═██░░░███░░░░░██ 
███░░░░░███══██░░██════██░░██═█░░░░░░░░░░░██ 
██░░░░░░██═══██░░░██══███░░██═██░░░░░░░░░██ 
═████░░░░░█══██░░░░█████░░░██══██░░░░░░░███ 
═══████░░██══███░░░░░░░░░░███═══██████████ 
═════█████════████░░░░░░████══════██████ 
════════════════███████████ 

 

___________________¶¶¶_¶¶¶¶
__________________¶¶__¶¶__¶¶
_________________¶¶________¶¶
_________________¶¶¶_____¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
______________¶¶77777¶¶¶¶7777¶¶
______________¶¶¶77777777777¶¶
________________¶¶¶7777777¶¶¶
__________________¶¶77777¶¶
___________________¶7777¶¶
___________________¶¶777¶¶
_________________¶¶¶77777¶¶¶
_______________¶¶¶777777777¶¶¶
______________¶¶777777777777¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶77777777¶¶____¶¶¶¶
_______¶¶¶¶______¶¶¶7777¶¶_________¶¶¶
______¶¶¶___________¶¶7¶¶___________¶¶¶
_____¶¶_______________¶¶_____________¶¶
____¶¶________________________________¶¶
____¶¶________________________________¶¶
___¶¶_________________________________¶¶
___¶¶¶_______________________________¶¶¶
____¶¶_______________________________¶¶
____¶¶¶_____________________________¶¶_¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶___________________________¶¶¶¶¶¶7¶¶¶
¶¶77777¶¶_________________________¶¶¶¶7777¶¶¶
¶¶777777¶¶_______________________¶¶777777¶¶¶
_¶¶7777777¶¶___________________¶¶¶¶¶¶777¶¶
__¶777777¶¶¶¶_________________¶77¶_¶¶777¶
___¶¶777¶__¶7¶¶____________¶¶¶77¶¶__¶777¶¶
___¶¶77¶¶_¶¶777¶¶¶________¶¶777¶¶___¶777¶¶
____¶¶77¶¶¶7777777¶¶____¶¶77777¶¶__¶¶7777¶¶
____¶¶77777777¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶77¶¶__¶¶777¶¶
____¶¶7777777¶¶_¶¶¶77777¶¶¶_¶¶77¶¶__¶¶777¶¶
___¶¶77777¶¶¶__¶¶77¶¶¶¶777¶¶_¶¶77¶¶¶¶¶7777¶¶
_¶¶¶¶7777¶¶¶__¶¶77¶¶__¶¶77¶¶_¶¶777¶¶¶77777¶¶
¶¶¶77777¶¶¶__¶¶77¶¶____¶¶77¶¶_¶77777777777¶¶
¶¶777777¶¶___¶¶777¶¶__¶¶¶77¶¶_¶¶777777777¶¶
_¶¶¶¶77777¶__¶¶7777¶¶¶¶¶777¶¶__¶¶7777777¶¶¶
___¶¶¶¶77¶¶__¶¶¶7777777777¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶777777¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

... Смотреть »

С 14 февраля, С Днем Святого Валентина » дата публикации: 04.11.2011 » просмотров: 7067

___________________¶
__________________¶_¶
________________¶_____¶
______________¶_________¶
____________¶_____________¶
___________¶________________¶
________¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶
¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶
¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶
¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶
¶_____¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_____¶
¶____¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶____¶
¶___¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶___¶
¶__¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶__¶
¶_¶______________¶¶¶¶¶¶¶______________¶_¶
¶¶_________________¶¶¶_________________¶¶
¶___________________¶___________________¶
¶_______________________________________¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

... Смотреть »

С 14 февраля, С Днем Святого Валентина » дата публикации: 30.10.2011 » просмотров: 3848

.
═════════════════██████
═══════════════██═█══█═█
═══════════════█═█═██═███
════════███══██═█═████══██
═══════█═█════██═█═█═══█═█
══════█═█═══████═██═█████═█
═════██═█════██══█══█══██
═════█═█═█══█═█══█═█████
═════██═█═█══███══██████
═════███═██═════█═█████══█
════██═██═█═███═══████═══█
════█═████═█████═█═════███
══════█═█═██████══██══════█
═══════██═██████═████══════██
═════════███═███══█═██════███
═════════███═███═██═███══████═══██
═════════███═████══█████═███═█═████
═════════███═████══█████████═══████
═════════████═█████══██████══██═███
═════════█████═█████══█████═████═██
═════██══█████═██████══████═█████═█
══██═██══██████══█████══██═══██████
═█═██═██═████████══████════════════█═█
═████═██══████═══██════████═════════██
█═██═█════██═█████══████████═══════███
██══███═══█═███████═████═████
═█████═══█═█████████═██═█████
═█═██══██═══█████████══██████
════════██══██████████═█████
════════███══██████████═███
════════███════████████═██
═════════██═══════██═████
═══════════█═══════█████
═════════█═█═════█═█████
════════█═█════███═█████
════════█═█═══█═██═██████
══════════██══██═█══█████
═══════════██═███═══█████
════════════██═══════█████
═════════════█═════█══████
══════════════██══█════█████
═══════════════███════█████████
═════════════════██════██████████
═════════════════███
══════════════════██
═══════════════════█

 

_________________¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶_¶__¶_¶
_______________¶_¶_¶¶_¶¶¶
________¶¶¶__¶¶_¶_¶¶¶¶__¶¶
_______¶_¶____¶¶_¶_¶___¶_¶
______¶_¶___¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶_¶
_____¶¶_¶____¶¶__¶__¶__¶¶
_____¶_¶_¶__¶_¶__¶_¶¶¶¶¶
_____¶¶_¶_¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶_¶¶_____¶_¶¶¶¶¶__¶
____¶¶_¶¶_¶_¶¶¶___¶¶¶¶___¶
____¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶_____¶¶¶
______¶_¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶______¶
_______¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶______¶¶
_________¶¶¶_¶¶¶__¶_¶¶____¶¶¶
_________¶¶¶_¶¶¶_¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶
_________¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶_¶¶¶¶
_________¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
_________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶
_________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶
_____¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶
__¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶¶¶¶¶
_¶_¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶____________¶_¶
_¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶___¶¶____¶¶¶¶_________¶¶
¶_¶¶_¶____¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶
¶¶__¶¶¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶
_¶_¶¶__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
_________¶¶_______¶¶_¶¶¶¶
___________¶_______¶¶¶¶¶
_________¶_¶_____¶_¶¶¶¶¶
________¶_¶____¶¶¶_¶¶¶¶¶
________¶_¶___¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶
__________¶¶__¶¶_¶__¶¶¶¶¶
___________¶¶_¶¶¶___¶¶¶¶¶
____________¶¶_______¶¶¶¶¶
_____________¶_____¶__¶¶¶¶
______________¶¶__¶____¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶
__________________¶¶
___________________¶   

 

... Смотреть »

С 14 февраля, С Днем Святого Валентина » дата публикации: 24.08.2011 » просмотров: 3416

Как много разных валентинок
Кружится в снежном феврале.
Одна из них - моя к тебе.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 

.
───▄▄▄▄▄▄─────▄▄▄▄▄▄
─▄█▓▓▓▓▓▓█▄─▄█▓▓▓▓▓▓█▄
▐█▓▓▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▓▓█▌
█▓▓▒▒░╔╗╔═╦═╦═╦═╗░▒▒▓▓█
█▓▓▒▒░║╠╣╬╠╗║╔╣╩╣░▒▒▓▓█
▐█▓▓▒▒╚═╩═╝╚═╝╚═╝▒▒▓▓█▌
─▀█▓▓▒▒░░░░░░░░░▒▒▓▓█▀
───▀█▓▓▒▒░░░░░▒▒▓▓█▀
─────▀█▓▓▒▒░▒▒▓▓█▀
──────▀█▓▓▒▓▓█▀
────────▀█▓█▀
──────────▀

 

.
◢ ▇ ◣┈┈┈ ◢ ▇ ◣
▇ ▇ ▇ ◣ ◢ ▇ ▇ ▇
◥ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ◤
┈ ◥ ▇ ▇ ▇ ▇ ◤
┈ ┈◥ ▇ ▇ ◤
┈ ┈ ┈ ◥ ◤
✫❤
┃. ┏┃┃┃┏┛
┃. ━┛━┛┏┛
━┛. . .♡. . ━┛•

 

.
…...…,•’``’•,•’``’•, 
…...…’•,`’•,*,•’`,•’ 
...……....`’•,,•’`,•’``’•,•’``’•, 
,•’``’•,•’``’•,’•….,`’•,*,•’`,•’ 
’•,`’•,*,•’`,•’ …......`’•,,•’ 
.....`’•,,•’ 

 

.
───────LOVE▄████▄▄████▄LOVE
─────LOVE▐▀████████████▌LOVE
─────LOVE▐█▄▓██████████▌LOVE
──────LOVE▀███████████▀LOVE
────────LOVE▀███████▀LOVE
──────────LOVE▀███▀LOVE
────────────LOVE█LOVE
__________________ LOVE

 

.
┏╮┈┈┈┈┈┈┈┈┈┏━━━┓
┃┃╭━━━╮┈┈┈┈┃┈┏━╯ 
┃┃┃┏━┓┃╱▔╲╱▔╲┃┈┈ 
┃┃┃┃┈┃╱▏╰╯╰╯▕┗━┓ 
┃┗┻┻╮▕╱╲╰━━╯╱┏━┛ 
┗━┳┳┛┃╲╱╲┈┈╱┈┃┈┈ 
┈┈┃┗━┛┃╲╱╲╱┃┈┗━╮ 
┈┈╰━━━╯┈╲╱┈┗━━━┛

 

.
═════════════███════█████████════█████
═══════════██═███████══════████████══███
══════════██══██═██═███████════█════█══██
═════════██═██═███════█═█═══███══██═██══██
══════════█══██═█══██════██════█═══█═██═██
══════════██═█══█═███════███═══██══███══█
═══════════██═══█════████═════█═════████
═══════════██══██═══██████═══██═════██
═══════════██═██═════████════███═════██
═══════════██══██═██═════██══██═════███
════════════██═██═══█████═══███═════██
═════════██████████═══════███████████
════██████════════███═══██═════════███
══██████═════════════███═════════════██
═████████═════════════█════════════════█
═████████══════════════════════════════██
═████████═══════════════════════════════█
═██████═════════════════════════════██████
═══██═══════════════════════════════███████
════██═════════════════════════════████████
════█═══════════════════════════════███████
═════██═════════════════════════════██████
═███████══════════════════════════════█████
█═════███═══════════════════════════███████
█══█════█══════════════════════════██══███═█
██████═══███═══════════════════════█████═══█
███████════█═════════════════════██══█═══███
████████═════█═════════════════██═══██══████
═████████════██═══════════════██═══════█████
══███████═════███═══════════███════════█████
══███████═════████════════███████═════██████
══█████═════███═══██═════██═════███═══██████
════█████████══════███ ███═══════███════███
═════════════════════███════════════██████

 

═══════════════════════════════════════════
═██████═██═══███═══██████═══██████═██═══███
═██══██═██══██═██══██═══════██══██═██══██═██
═██══██═██═██═══██═██═══════██══██═██═██═══██
═██══██═█████═══██═██████═══██══██═█████═══██
═██══██═██═██═══██═██═══██══██══██═██═██═══██
═██══██═██═██═══██═██═══██══██══██═██═██═══██
═██══██═██══██═██══██═══██══██══██═██══██═██
██═══██═██═══███═══██████══██═══██═██═══███

═══════██████═██████═██████═══█████
═══════██████═██████═██══════██══██
═════════██═══██═════██══════██══██
═════════██═══██████═██████══██══██
═════════██═══██████═██═══██══█████
═════════██═══██═════██═══██══██═██
═════════██═══██████═██═══██═██══██
═════════██═══██████═██████══█═══██

 

═══════════════════════███
═══════════██████████═══███══════██
════════█████═══════█████══════███
══════███═════════════█████══███
═════███═══════════════════████
═══██══════════════════════██═══════█
══██════════════════════════██═══████
═██═════════════███══════════█████
██════██════════█ █══════════███
█═════██════════════████══════██═════████
██═════█════════════█ █════════█══████
██═════██══════════════════════████
██═════██══════════════════════██
██═══════██═════════════════════██
██═══════██════════════════════██
██════════████══════██═════════██
███══════════████████═════════██
══██══════════════════════════██
═══██════════════════════════██
═════██═════════════════════██████
═════████════════════════███████████
════██══█████═════════███████████████
═══██═══════█████████████████████████
═══█══════════════██████████████████
══██══════════════█████████████████
═██═══════════════█████████████████████
═██════════════════█████████████████████
██═════════════════█████████████████████
██═════════════════█████████████████████
█══════════════════███████████████████
█═══════════════════███████████████
█═══════════════════██████████
█═══════════════════██████
██████████████████████
██████████████████████
════════██═════█
════════██═════██
═════════██═════██
══════════██═════█
══════════██═════██
═══════════██═════██
════════█████══█████
 

.
╔╗ ╔╗╔═╦╦╦═╗╔╗╔╗═╦╦╗ 
║║ ║╚╣║║║║╩╣╚╗╔╣║║║║ 
╚╝ ╚═╩═╩═╩═╝═╚╝╚═╩═╝
───────▄▄─▄▄▀▀▄▀▀▄
──────███████───▄▀
──────▀█████▀▀▄▀
────────▀█▀

 

_____________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶
___________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
__________¶¶__¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶____¶____¶__¶¶
_________¶¶_¶¶_¶¶¶____¶_¶___¶¶¶__¶¶_¶¶__¶¶
__________¶__¶¶_¶__¶¶____¶¶____¶___¶_¶¶_¶¶
__________¶¶_¶__¶_¶¶¶____¶¶¶___¶¶__¶¶¶__¶
___________¶¶___¶____¶¶¶¶_____¶_____¶¶¶¶
___________¶¶__¶¶___¶¶¶¶¶¶___¶¶_____¶¶
___________¶¶_¶¶_____¶¶¶¶____¶¶¶_____¶¶
___________¶¶__¶¶_¶¶_____¶¶__¶¶_____¶¶¶
____________¶¶_¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶_____¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶________¶¶¶___¶¶_________¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶_____________¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶________________¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶______________________________¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶_______________________________¶
_¶¶¶¶¶¶_____________________________¶¶¶¶¶¶
___¶¶_______________________________¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶_______________________________¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶_____________________________¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶______________________________¶¶¶¶¶
¶_____¶¶¶___________________________¶¶¶¶¶¶¶
¶__¶____¶__________________________¶¶__¶¶¶_¶
¶¶¶¶¶¶___¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶___¶
¶¶¶¶¶¶¶____¶_____________________¶¶__¶___¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶_________________¶¶___¶¶__¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶_______________¶¶_______¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶___________¶¶¶________¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶¶_____¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶ ¶¶¶_______¶¶¶____¶¶¶
_____________________¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶

___________________________________________
_¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶
_¶¶__¶¶_¶¶__¶¶_¶¶__¶¶_______¶¶__¶¶_¶¶__¶¶_¶¶
_¶¶__¶¶_¶¶_¶¶___¶¶_¶¶_______¶¶__¶¶_¶¶_¶¶___¶¶
_¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶
_¶¶__¶¶_¶¶_¶¶___¶¶_¶¶___¶¶__¶¶__¶¶_¶¶_¶¶___¶¶
_¶¶__¶¶_¶¶_¶¶___¶¶_¶¶___¶¶__¶¶__¶¶_¶¶_¶¶___¶¶
_¶¶__¶¶_¶¶__¶¶_¶¶__¶¶___¶¶__¶¶__¶¶_¶¶__¶¶_¶¶
¶¶___¶¶_¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶_¶¶___¶¶¶

_______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶______¶¶__¶¶
_________¶¶___¶¶_____¶¶______¶¶__¶¶
_________¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶
_________¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶__¶¶¶¶¶
_________¶¶___¶¶_____¶¶___¶¶__¶¶_¶¶
_________¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶_¶¶__¶¶
_________¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶___¶¶


_______________________¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶______¶¶
________¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶______¶¶¶
______¶¶¶_____________¶¶¶¶¶__¶¶¶
_____¶¶¶___________________¶¶¶¶
___¶¶______________________¶¶_______¶
__¶¶________________________¶¶___¶¶¶¶
_¶¶_____________¶¶¶__________¶¶¶¶¶
¶¶____¶¶________¶ ¶__________¶¶¶
¶_____¶¶____________¶¶¶¶______¶¶_____¶¶¶¶
¶¶_____¶____________¶ ¶________¶__¶¶¶¶
¶¶_____¶¶______________________¶¶¶¶
¶¶_____¶¶______________________¶¶
¶¶_______¶¶_____________________¶¶
¶¶_______¶¶____________________¶¶
¶¶________¶¶¶¶______¶¶_________¶¶
¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶
__¶¶__________________________¶¶
___¶¶________________________¶¶
_____¶¶_____________________¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶__¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶___________________¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶______¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶_____¶
________¶¶_____¶¶
_________¶¶_____¶¶
__________¶¶_____¶
__________¶¶_____¶¶
___________¶¶_____¶¶
________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶


─╔══╦╗╔══╦═══╗╔══╦╗╔══╗
─║╔╗║║║╔╗║╔══╝║╔╗║║║╔╗║
─║║║║╚╝║║║╚══╗║║║║╚╝║║║
─║║║║╔╗║║║╔═╗║║║║║╔╗║║║
╔╝║║║║║╚╝║╚═╝╠╝║║║║║╚╝║
╚═╝╚╩╝╚══╩═══╩═╝╚╩╝╚══╝

╔════╦═══╦═══╦═══╗
╚═╗╔═╣╔══╣╔══╣╔═╗║
──║║─║╚══╣╚══╣╚═╝║
──║║─║╔══╣╔═╗╠╗╔╗║
──║║─║╚══╣╚═╝║║║║║
──╚╝─╚═══╩═══╝╚╝╚╝
 

✿*゚¨゚✎・ ✿♡LOVE♡LOVE♡ ✿*゚¨゚✎・ ✿

.
══════════════███████████
═════════════████══█═════█
════════════███████████████
═══════════█████████████████
══════════███═══█═█═████████
════════██═════════════════██
══════███████████████════════██
══════███████════████████████████
═════════███══════██══███████████
═══════███═══════███═══█══█
════████══════███═██══════█
═══███══════████══██════███
══██═══════████████═══███
═██═══════████══████═██
██════════███═████████
██════════████════██
██════════███══════██═══█████
██═══██════███══════██═████████████
═██══████══████══════█═█████═█████████
═══█████████████═════█═████═══██████═█
═════███═════███═════██══█████████══██
═══════█══════███═════█═══███████═█═█
════════██═════███════██═══███═██══██
═════════██══════█═════██═════██══██
══════════██═════███════███████══██
═══════════██═════██═════███════██
════════════█══════██══════════██══════████
═════════════██═════██════════██════████████
═════════════██═════███══════██════████══███
═════════════███══════██═══███══════███████
════════════███════════████████═══════█████
═══════════███═══════════█════█═════════██
═══════════██═════════════════█═══█████
══════════██══════════════════██══████████████
═════════██═══════════════════██═█████═███████
═════════██════════════════════█═████═══██████
═════════██════════════════════██═███████████
════════██═════════════════════██═══███████
════════██═════════════════════██════███
════════██══════════════════════█
════════██══════════════════════█══════████
════════█═══════════════════════██══████████
═══════██═══════════════════════██═████══███
═══════██═══════════════════════██══███████
═══════██═══════════════════════██════█████
═══════█════════════════════════██══════██
═══════█════════════════════════█
══════██═══██═══════════════════█═█████
══════██═══██═══════════════════█═████████
══════█═════════════════════════█═███═████
══════█═════█═══════════════════█══██████
═════██════███═════════════════██═══██
═════██═════██═════════════════██
═════██════════════════════════██══██═█
═════█═════════════════════════█══██████
═════█═══██═══════════════════██═══█████
═════█═══█══█═════════════════██════██
════██═════█══════════════════█
════██════════════════════════█
════█════════════════════════██
═══██════════════════════════██
══██═════════════════════════██══█████
═██══════════════════════════█═══████████
███══════════════════════════█═══███═████
═██═════════════════════════██════██████
═══███══════════════════════██═════██
══════████═══════════════════█══██═█
══════════█████████═════════██═██████
══════════██══████████████████══█████
═════════██════████══════════════██
═════════██═══██═█
════════██════████
═══════██════██══█══════════█████
══════██═════██══███═══════████████████
══════██══════██══███══════█████═███████
══════████═════██═══██████═████═══██████
════════████════███════███══███████████
══════════███═════████══█═════███████
════════════████████████═══════███
══════════════██████
 

.
┈┈┈┈┈┈┈┈┈▂▂┈┈┈┈┈ 
╱╲╱╲┈┈┈┈┈╲┊▏┈┈┈┈ 
╲┊┊╱╱▔╲╱▔╱╲▏┈┈┈┈ 
┈╲╱┈▏┊┊┊┊▕┈┈╱╲╱╲ 
┈┈┈┈╲┊┊┊┊╱┈┈╲┊┊╱ 
┈┈┈┈┈╱┊┊╱┈┈┈┈╲╱┈ 
┈┈┈┈╱┈╲╱┈┈┈┈┈┈┈┈

 

______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶__¶_____¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶___¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶_________________¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶______¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶_______¶¶¶___¶__¶
____¶¶¶¶______¶¶¶_¶¶______¶
___¶¶¶______¶¶¶¶__¶¶____¶¶¶
__¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
_¶¶_______¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶
¶¶________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶________¶¶¶¶____¶¶
¶¶________¶¶¶______¶¶___¶¶¶¶¶
¶¶___¶¶____¶¶¶______¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶______¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶_¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶
_____¶¶¶_____¶¶¶_____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
_______¶______¶¶¶_____¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶
________¶¶_____¶¶¶____¶¶___¶¶¶_¶¶__¶¶
_________¶¶______¶_____¶¶_____¶¶__¶¶
__________¶¶_____¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
___________¶¶_____¶¶_____¶¶¶____¶¶
____________¶______¶¶__________¶¶______¶¶¶¶
_____________¶¶_____¶¶________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶_____¶¶¶______¶¶____¶¶¶¶__¶¶¶
_____________¶¶¶______¶¶___¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶
___________¶¶¶___________¶____¶_________¶¶
___________¶¶_________________¶___¶¶¶¶¶
__________¶¶__________________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶___________________¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶____________________¶_¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶
_________¶¶____________________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶_____________________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶_____________________¶¶____¶¶¶
________¶¶______________________¶
________¶¶______________________¶______¶¶¶¶
________¶_______________________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶_______________________¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶
_______¶¶_______________________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶_______________________¶¶____¶¶¶¶¶
_______¶________________________¶¶______¶¶
_______¶________________________¶
______¶¶___¶¶___________________¶_¶¶¶¶¶
______¶¶___¶¶___________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶_________________________¶_¶¶¶_¶¶¶¶
______¶_____¶___________________¶__¶¶¶¶¶¶
_____¶¶____¶¶¶_________________¶¶___¶¶
_____¶¶_____¶¶_________________¶¶
_____¶¶________________________¶¶__¶¶_¶
_____¶_________________________¶__¶¶¶¶¶¶
_____¶___¶¶___________________¶¶___¶¶¶¶¶
_____¶___¶__¶_________________¶¶____¶¶
____¶¶_____¶__________________¶
____¶¶________________________¶
____¶________________________¶¶
___¶¶________________________¶¶
__¶¶_________________________¶¶__¶¶¶¶¶
_¶¶__________________________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶__________________________¶___¶¶¶_¶¶¶¶
_¶¶_________________________¶¶____¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶______________________¶¶_____¶¶
______¶¶¶¶___________________¶__¶¶_¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶_¶¶¶¶¶¶
__________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
_________¶¶____¶¶¶¶______________¶¶
_________¶¶___¶¶_¶
________¶¶____¶¶¶¶
_______¶¶____¶¶__¶__________¶¶¶¶¶
______¶¶_____¶¶__¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶______¶¶__¶¶¶______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶_____¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶____¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶_____¶¶¶¶__¶_____¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶

 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

╔╗║╔╗╔═╔╗║╔╗ ' ╦ ╔═╔═╔╗
║║╠╣║╠╗║║╠╣║ ' ║ ╠═╠╗╚╣
╝║║╚╝╚╝╝║║╚╝ ' ║ ╚═╚╝╔╣

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

... Смотреть »

С 14 февраля, С Днем Святого Валентина » дата публикации: 14.02.2011 » просмотров: 4814


Генераторы Ascii

Menu


Главная | Рисунки Символами | Все Символы | Фото - Картинки | Статьи | Приколы | Флеш Игры | Sitemap | RSS