Text-Image.Ru
Рисунки символами и картинки из символов ASCII ArtПоиск рисунков

Меню

Праздники
Праздники сегодня


Рисунки символами » С Днем рождения из символов

С Днем рождения - рисунки из символов.
╔══════════════════════╗
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░░░░╔░╔╗║║╠╩╔╦╗░░░░░░║
║░░░░░║░║║╠╣╠═║║║░░░░░░║
║░░░░░╚░╩╩║║╚═║║║░░░░░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░╔╗╔╗╗║╔╔╗╔═║║║║╔╗░░░║
║░░║║║║╠╬╣║║╠═╠╣║║╚╣░░░║
║░░╠╝╚╝╝║╚╩╩╚═║║╚╝╔╣░░░║
║░░░░░░░░░░#̞̞̞░░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░▓▓▓▓▓░░░░░░░░░║
║░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░║
║░░░░░▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░║
╚══════════════════════╝
 

.
╭┃┏╭╮┏╮┏╮┓┃╮
┊┣┫┣┫┣╯┣╯╰┫┊
┊┛┃┛┗┃┈┃┈╰╯┊
┏╮┈┳┏╮┏┳┓┃┏┊
┣┻╮┃┣┻╮┃┈┣┫┊
┗━╯┻┃┈┗┃┈┛┃┊
┊┏╮╭╮┓┃┈┈┈┈┊
┊┃┃┣┫╰┫┈┈┈┈┊
┊┗╯┛┗╰╯┈┈┈┈┊
┊┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┊
┊┈┈┈◯◯◯◯◯┈┈┊
┊┈┈╭┃┃┃┃┃╮┈┊
┊┈╭┻━━━━━┻╮┊
┊┈┃╰╯╰━╯╰╯┃┊
┊┈┻━━━━━━━┻┊
╰━━━━━━━━━━╯


.
☆•°*”˜˜”*°•.¸☆ ★ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸
╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗ (¯`v´¯)
║╚╝║══║═║═║╚╝║ `•.¸.•'BIRTHDAY
║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝ ★ ¸.•´¸.•¨) ¸.•¨)
╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝ ♥(¸.•´ (¸.•´ (¸.•¨
☆•°*”˜˜”*°•.¸☆ ★ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸

 
.
┈╭╮
┈┣┫
╭╯╰╮┈╰╮╰╮╰╮╰╮╰╮
┃┏┓┃┈╭┻┻┻┻┻┻┻┻┻╮
┃┃┃┃┈┃╱╲╲╱╱╲╲╱╲┃
┃┃┃┃╭┸━━━━━━━━━┸╮
┃┗┛┃┃╲╱╱╲╲╱╱╲╲╱╲┃
┖━━┚┖━━━━━━━━━━━┚
[̲̅С̲̅] [̲̅Д̲̅][̲̅н̲̅][̲̅ю̲̅][̲̅х̲̅][̲̅о̲̅][̲̅й̲̅] [̲̅Д̲̅][̲̅р̲̅][̲̅у̲̅][̲̅г̲̅][̲̅а̲̅][̲̅н̲̅] 


.
╮┊╮▕╲▕╲┊╮┊╮╭┓╭┊╭
┊╮┊▕╭▔╭╲┊╮┊┗╯┊╭┊
╰┊┊▕╰┻▂┻▏┊┊╭╮┊┊╯
┊╭━╮╲╰━╱┊╭━┻┻━╮┊
┊┃╭╯╱┈╰╮┊┃╭╮╭╮┃┊
┊╰╰╱┃┗╮┗╮┣╯╰╯╰┫┊
▔▔▔▔╰━╯━╯▔▔▔▔▔▔▔
┊┊┊[̲̲̅̅С̲̲̅̅ ̲̲̅̅Д̲̲̅̅н̲̲̅̅ё̲̲̅̅м̲̲̅̅ ̲̲̅̅Р̲̲̅̅о̲̲̅̅ж̲̲̅̅д̲̲̅̅е̲̲̅̅н̲̲̅̅и̲̲̅̅я̲̲̅̅]┊┊┊┊


.
█░█
█▀█░▄▀█░█▀█░█▀█░█▄█
█░█░█▀█░█▀▀░█▀▀░░█░

─▄▓▓▄─▄▓▓▄───▄▓▓▄─▄▓▓▄
▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░─░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓
▀▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▀
──▀▓▓▓▓▓░░░░░░░▓▓▓▓▓▀
────▀▓▀──░░░░░──▀▓▀
─────)─────░░─────)
─────\─────(──────(
──────\─────)─────/
───────\────(─────/
────────\────)───/
─────────\───\──/
──────────\──|─/
▄▄
█▄█░█░█▀█░▀█▀░█░█░█▀▄░▄▀█░█▄█
█▄▀░█░█▀▄░░█░░█▀█░█▄▀░█▀█░░█░


.
╮╭╭╮┏╮┏╮╮╭┊┊╭┓┊┊┊
┣┫┣┫┣╯┣╯╰┫┊┊┗╯┊┊┊
╯╯╯╯╯┊╯┊╰╯╭━┻┻━╮┊
┏╮┊┏╮╭╮╮╭╭┻━━━━┻╮
┣┫★┃┃┣┫╰┫┣╮╭╮╭╮╭┫
┗╯┊┗╯╯╯╰╯┃╰╯╰╯╰╯┃
━━━━━━━━━╯╳╳╳╳╳╳╰


.
┉┉┉Ⓗ┉Ⓐ┉Ⓟ┉Ⓟ┉Ⓨ┉┉┉
┉┉┉┃┉┃┉┃┉┃┉┃┉┉┉
┉┉▕▔▔▔▔▔▔▔▔▔▏┉┉
┉┉▕╭╮╭╮╭╮╭╮╭▏┉┉
┉┉▕╯╰╯╰╯╰╯╰╯▏┉┉
┉▕▔ⒷⒾⓇⓉⒽ┉ⒹⒶⓎ▔▏┉
┉▕╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭▏┉
┉▕▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▏┉


.
╭━━━━━━━━━━━━━━━━╮
┊┈┈┈┈(̲̅С̲̅) (̲̅Д̲̅)(̲̅н̲̅)(̲̅ё̲̅)(̲̅м̲̅) ┈┈┈┈┊
┊┈┊┈┊┈┊┈┊┈┊┈┊┈┊┈┊┊
┊▕▔╲┈╱▔▔▔▔▔▔╲┈╱▔▏┊
┊▕╭▕▔▏┏╮╭┓┏╮▕▔▏╭▏┊
┊▕╯▕▂▏╰┛┗╯╰┛▕▂▏╯▏┊
┊▕▂╱┈╲▂▂▂▂▂▂╱┈╲▂▏┊
┊┈┊┈┊┈┊┈┊┈┊┈┊┈┊┈┊┊
┊┈┈┈(̲̅Р̲̅)(̲̅о̲̅)(̲̅ж̲̅)(̲̅д̲̅)(̲̅е̲̅)(̲̅н̲̅)(̲̅и̲̅)(̲̅я̲̅)┈┈┊
╰━━━━━━━━━━━━━━━━╯


.
┊┊┃Ⓗⓐⓟⓟⓨ♩Ⓑⓘⓡⓣⓗⓓⓐⓨ♪
┊┊╰━━━━━━╱━━━━━━
┊┊┊╭ⓄⓄ╮┊╱┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┃╭╮┃╱┊┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┫╰╯┣┊┊┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊╰┳┳╯┊┊┊┊┊┊┊┊┊
 

.
♡♬★ⒽⒶⓅⓅⓎ☆♬♡♬
♡♬┈┈┈┈┈┃┃┃┃┃┈┈┈┈┈♬♡
♬♡┈┈┈┏━┻┻┻┻┻━┓┈┈┈♡♬
♡♬┈┈┈┃╭╮╭━╮╭╮┃┈┈┈♬♡
♬♡┈┈┏┻━━━━━━━┻┓┈┈♡♬
♡♬┈┈┃╭╮╭╮┈╭╮╭╮┃┈┈♬♡
♡♬┈━┻━━━━━━━━━┻━┈♡♬
☆ⒷⒾⓇⓉⒽⒹⒶⓎ★


.
........(¨`*.*´¨)
(¨`*.*´¨).¸.*´
.`*.¸.(¨`*.*´¨)
(¨`*.*´¨).¸.*´
.`*.¸.*´.♥´
......`♥´
........)╠╣APPY
..¸.♥´BIRT╠╣DAY!
.(.........().().().().()
..`♥... _|| || || || ||_
.....`*ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
......{܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀}
........♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥
.................) • (
............... [•]


.
____()_()_()_()_()___
╭━┻┻┻┻┻┻━╮
┃┈┈┈┈┈┈┈┈┃
┃▕╲╱╲╱╲╱▏┃
┃▕╱╲╱╲╱╲▏┃
━━━━━━━━━━
[̲̲̅̅С̲̲̅̅ ̲̲̅̅Д̲̲̅̅ ̲̲̅̅н̲̲̅̅ ̲̲̅̅ё̲̲̅̅ ̲̲̅̅м̲̲̅̅ ̲̲̅̅Р̲̲̅̅ ̲̲̅̅о̲̲̅̅ ̲̲̅̅ж̲̲̅̅ ̲̲̅̅д̲̲̅̅ ̲̲̅̅е̲̲̅̅ ̲̲̅̅н̲̲̅̅ ̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅я̲̲̅̅]
 

.
. .`҉҉´- . -*
-`҉҉´-¸.*-`҉҉
@══════@
.║.Happy…║
.║ Birthday.║
@══════@
*.-`҉҉´-*´ ¸*-`҉҉
¸.*.-`҉҉


.
(⁀‵⁀) ✫ ✫ ✫.
`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫
..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
☻/ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 
/▌*˛˚ღ •˚ HAPPY BIRTHDAY! ˚ ✰* ★
/ \ ˚. ★ *˛ ˚♥* ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ ♥ 
...♪ ♥ (,) ♫ ♪ ♥♫ 
.....~.| |~ ♪ ♫ ♥ ♫
.....{░♥░}...♫ ♪ !♪ ♫
...{░♥░♥░} ♫ ♪ 
.{░♥░♥░♥░} ♪ ♫  ♪ ♫
\¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤/ ♫ ♪ ♥ ~


.
....................(....)....(....(.....)....)....(
...................()...()...()...()...()...()...()
...................||...||...||...||...||...||...||
................(*********************)
...............╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦
...............(இ)(இ)(இ)(இ)(இ)(இ)(இ)
...............╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦
.........ڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇ
.......╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩
........ஜ۩۞۩ஜ HAPPY BIRTHDAY ஜ۩۞۩ஜ


.
..`.•.,(¯`•´¯)
...(¯`•´¯)H•´
....`•.A.•´
(¯`•´¯)
.. .P•.,(¯`•´¯)
...(¯`•´¯)P•´
....`•.Y,•´
(¯`•´¯)
.`.B •.,(¯`•´¯)
...(¯`•´¯)I•´
....`•.R.•´
(¯`•´¯)
.`.T†?.,(¯`•´¯)
...(¯`•´¯)H•´
....`•.D,•´
…….(¯`•´¯)
. ..(¯`•´¯)A•´
....`•.Y,•´
.......I.
.......I.
.......I.
..(' " " ()..
("( 'o' , )
(")(")(,,)


.
¸¸.•*¨*•♫♪ ░H░A░P░P░Y░ ¸¸.•*¨*•♫♪ 
¸¸.•*¨*•♫♪ (¯”•.¸*♥♥♥* ¸.•”¯)¸¸.•*¨*•♫♪ 
♪♫•*¨*•.░B░I░R░T░H░D░A░Y░ •*¨*•♫♪


.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░¸.•´ .•´·”))¸.•´ .•´·”))¸.•´ .•´·”))¸.•´ .•´·”))░░
░((„.•´ .•´((„.•´ .•´((„.•´ .•´((„.•´ .•´((„.•´ .•░░
░░░░░░ⒽⒶⓅⓅⓎ ⒷⒾⓇⓉⒽⒹⒶⓎ░░░░░░░
░¸.•´ .•´·”))¸.•´ .•´·”))¸.•´ .•´·”))¸.•´ .•´·”))░░
░((„.•´ .•´((„.•´ .•´((„.•´ .•´((„.•´ .•´((„.•´ .•░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░


.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░▀░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░███╗░███╗░█╗█╗████╗██░██╗░░░░░░░
░░░░░░█╔═╝░█╔█║░█║█║█╔══╝█║█░█║░░░░░░░
░░░░░░█║░░░█║█║░███║███═╗█╚█╔█║░░░░░░░
░░░░░░█║░░░█║█║░█╔█║█╔══╝█╔█╔█║░░░░░░░
░░░░░░███╗█████╗█║█║████╗█║╚╝█║░░░░░░░
░░░░░░╚══╝╚════╝╚╝╚╝╚═══╝╚╝░░╚╝░░░░░░░
███╗███╗█╗█╗█╗░███╗░████╗█╗█╗█╗█╗████╗
█╔█║█╔█║█║█║█║░█╔█║░█╔══╝█║█║█║█║█╔═█║
███║█║█║█████║░█║█║░███═╗███║█║█║████║
█╔═╝█║█║█╔█╔█║░█║█║░█╔══╝█╔█║█║█║╚█╔█║
█║░░███║█║█║█║█████╗████╗█║█║███║░█║█║
╚╝░░╚══╝╚╝╚╝╚╝╚════╝╚═══╝╚╝╚╝╚══╝░╚╝╚╝
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▄░▄██░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░███▀░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███▀▀█▄░░░░░░
░▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░████▄▄██░░░░░░
██▀▀██████████████████░░████████░░██▄░
██░░░░░▀▀▀█████████████░░▀████▀░░▄███▄
██░░░░░░░░░░▀▀▀█████████▄▄░░░░▄▄██████
███▄▄▄░░░░░░░░░░░░▀▀██████████████████
█████████▄▄▄░░░░░░░░░░░▀██████████████
██████████████▄▄▄░░░░░░░██████████████
██▀░▀▀██████████████▄▄░░██████████████
██░░░░░░░▀▀▀██████████████████████████
▀█▄▄░░░░░░░░░░▀▀▀█████████████████████
░░░▀▀▀█▄▄░░░░░░░░░░░▀▀████████████████
░░░░░░░░░▀▀█▄▄▄░░░░░░░░░██████████████
░░░░░░░░░░░░░░▀▀▀█▄▄░░░░█████████████░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀▀█▄█████████▀▀▀░░

...

http://text-image.ru/news/news/s_dnem_rozhdenija/1-0-20


С Днем рождения » дата публикации: 14.05.2020 » просмотров: 2036

.
┈╭━━━━━╮┈┈☼☼☼☼☼┈ 

┈┃┊┊┊┊┊┃┈╭┻┻┻┻┻╮ 

┈╰┓┻┻┻┏╯┈┃┊┊┊┊┊┃ 

┈┈┣━━━┫┈┈┣╯╯╰╯╰┫ 

┈╭┛┻┃┻┣╮┈┗┳┳┳┳━┛ 

┈╰┓▃┛▃┣╯┈┈┣━┳╯┈┈

╱▔╲╰━╯╱▔━━╯┈┃┈┈┈

...

http://text-image.ru/news/news/s_dnem_rozhdenija/1-0-20


С Днем рождения » дата публикации: 09.11.2019 » просмотров: 1046

.
░░░░░░░▄███▄▄░░░░░░░░░░░░░░▄▄███▄░░░░░░░
░░░░░░░████████▄░░░░░░░░▄████████░░░░░░░
░░░░░░░█████▀░░▀▀▄░░░░▄▀▀░░▀█████░░░░░░░
░░░░▄░░████░░██▀░░████░░▀██░░████░░▄░░░░
░▄████░█████▄▄▄▄████████▄▄▄▄█████░████▄░
███████▄▀▀▀▀▀▀██▀█░░░░▀▀██▀▀▀▀▀▀▄███████
██████▀▀░░▄▄██▀░▀░████░▀░▀██▄▄░░▀▀██████
██████░▀████▀░▄▀░██████░▀▄░▀████▀░██████
██████░▄████▄▀░▄████████▄░▀▄████▄░██████
██████░████▀▀▄████████████▄▀▀████░██████
░█████░▀▀▀░▄████████████████▄░▀▀▀░█████░
░██████▄▄██████████████████████▄▄██████░
░██▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀██░
░██░╔═░░╔╗║║╠╩╔╦╗░░╔╗╔╗╗║╔╔╗╔═║║║║╔╗░██░
░██░║░░░║║╠╣╠═║║║░░║║║║╠╬╣║║╠═╠╣║║╚╣░██░
░██░╚═░░╩╩║║╚═║║║░░╠╝╚╝╝║╚╩╩╚═║║╚╝╔╣░██░
░██▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██░
░▀████████████████████████████████████▀░
░░▀▀████████████████████████████████▀▀░░

...

http://text-image.ru/news/news/s_dnem_rozhdenija/1-0-20


С Днем рождения » дата публикации: 09.02.2017 » просмотров: 3008

```````````````````\\\`,
````````````````````\``|
`````````````````````)`(```.-""-.
`````````````````````|`|``/_``{``'.
`````````````````````|`|`(/``\```}`)
`````````````````````|`|``^/`^`}```{
`````````````````````\``\`\=``(`{```)
``````````````````````\``\`'-,`{```{{
```````````````````````\``\_.'``)`}``)
````````````````````````\.-'```(`````(
````````````````````````/'-.'_.`)`(``}
````````````````````````\_(````{```_/\
`````````````````````````)`'--'``-;\``\
`````````````````````_.-'```````/``/`/
``````````````<\/>_.'`````````.'``/`/
``````````<\/></\>/.``'``````/<\//`/
``````````</\>``_`|\`-`_`.`-/|<//`(
```````<\/>````-`_-````_.-'`_/-`|``\
```````</\>````````-``-`-``-`````\\\
````````}`<\/>````````````````<\/>`{
````````{`</\>-<\/>_<\/>_<\/>-</\>`}
````````}``````</\>`</\>`</\>``````{
`````<\/>.`````````````````````````<\/>
`````</\>``````````````````````````</\>
``````{`<\/>`````````````````````<\/>`}
``````}`</\>-<\/>_<\/>_<\/>_<\/>-</\>`{
``````{``````</\>`</\>`</\>`</\>``````}
``````}```````````````````````````````}
``````{`````````С```Д`Н`Ё`М```````````{
```<\/>````````Р`О`Ж`Д`Е`Н`И`Я````````<\/>
```</\>```````````````````````````````</\>
``````<\/>``````````````````````````<\/>'
``````</\>-<\/>_<\/>_<\/>_<\/>_<\/>-</\>
```````````</\>`</\>`</\>`</\>`</\>

...

http://text-image.ru/news/news/s_dnem_rozhdenija/1-0-20


С Днем рождения » дата публикации: 09.02.2015 » просмотров: 3949

─▄▓▓▄─▄▓▓▄───▄▓▓▄─▄▓▓▄
▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░─░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓
▀▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▀
──▀▓▓▓▓▓░░░░░░░▓▓▓▓▓▀
────▀▓▀──░░░░░──▀▓▀
─────)─────░░─────)
─────\─────(──────(
──────\─────)─────/
───────\────(─────/
────────\────)───/
─────────\───\──/
──────────\──|─/
──☺☺☺☺╔╗☻☻☻
──☺☺☺☺║╚╦═╗╔═╦═╦╦╗
──☺☺☺☺║║║╬╚╣╬║╬║║║
──☺☺☺☺╚╩╩══╣╔╣╔╬╗║
──☺☺☺☺─────╚╝╚╝╚═╝
╔╗╔╗─╔╗╔╗─╔╗
║╚╬╬╦╣╚╣╚╦╝╠═╗╔╦╗
║╬║║╔╣╔╣║║╬║╬╚╣║║
╚═╩╩╝╚═╩╩╩═╩══╬╗║
──────────────╚═╝

...

http://text-image.ru/news/news/s_dnem_rozhdenija/1-0-20


С Днем рождения » дата публикации: 17.11.2013 » просмотров: 3527

█████████████████████████████
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒█──█▒████▒█──█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒█──█─█────█─█──█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒█─██───────███─█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒█──────────────█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒█────────────█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒██▒▒█──██───██──█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒█──█▒█──██───██──█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒█──█▒█────███────█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒█──█▒█───█───█──█▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█──█─█───███──█▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█────██────██▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█──────████─██▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒█───────────█▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒███─────────█▒▒▒▒▒▒█
█╔♫╗────────╔═╦╗─♫╗╔╗─╔╗─♥──█
█║╩╠═╦═╦═╦╦╗║╚╠╬╦╣╚╣╚╦╝╠═╦╦╗█
█║╦║╬║╬║╬║║║║╔║║╔╣╔╣║║╬║╬║║║█
█╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║♫═╩╩╝╚═╩╩╩═╩╩╬╗║█
█────♫╝╚╝╚═╝─────────────╚═♥█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█████████████████████████████

...

http://text-image.ru/news/news/s_dnem_rozhdenija/1-0-20


С Днем рождения » дата публикации: 17.11.2013 » просмотров: 3535

─▄████▄──────█████████████───────▄████▄
██░░░░██───█████████████████────██░░░░██
██░░██▀──█████████████████████───▀██░░██
██░░░░░█████████████████████████░░░░░░██
─▀████████████████████████████████████▀
───██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
───██▒██░░░██░░▄▄▄░▄▄▄░░▄▄▄░░▄░░▄▒▒██
───██▒██▄▄▄██░█░░█░█░░█░█░░█░█░░█▒▒██
───██▒██░░░██░▀▄▀█░█▄▄▀░█▄▄▀░▀▄▀█▒▒██
───██▒██░░░██░░░░░░█░░░░█░░░▀▄▄▄▀▒▒██
───██▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒██
───██▒▒▀██▀▀▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒██
───██▒▒░██▄▀▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒██
───██▒▒░██░░░█░▄░░░░░░█░░░░░░░░░░▒▒██
───██▒▒░██░░░█░▄░▄░▄░▄█▄░█░▄░░░░░▒▒██
───██▒▒▄██▄▄▀░░█░█▀░░░█░░█▀░█░░░░▒▒██
───██▒▒░░░░░░░░█░█░░░░█░░█░░█░░░░▒▒██
───██▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒██
───██▒▒░░░░░░█░░░░░░▄░░▄░░░░░░░░░▒▒██
───██▒▒░░░░▄▄█░▄▀▀█░█░░█░░░░░░░░░▒▒██
───██▒▒░░░█░░█░█░▄█░▀▄▀█░░░░░░░░░▒▒██
───██▒▒░░░▀▄▀█░░▀░▀░▄▄▄▀░░░░░░░░░▒▒██
───██▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒██
───██▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒██
───██▒▒░░░░░▒▒▒██████████▒▒▒░░░░░▒▒██
───██▒▒░░░▒▒▒██████████████▒▒▒░░░▒▒██
───██▒▒▒▒▒▒██████████████████▒▒▒▒▒▒██
─▄████████████████████████████████████▄
██░░░░░░░█████████████████████░░░░░░░░██
██░░██▄──█████████████████████───▄██░░██
██░░░░██───█████████████████────██░░░░██
─▀████▀──────█████████████───────▀████▀
───────────────██████████
─────────────────██████

...

http://text-image.ru/news/news/s_dnem_rozhdenija/1-0-20


С Днем рождения » дата публикации: 06.11.2013 » просмотров: 3578

__________________§§§§§§
_____________§§§§__§§__§§_§§§§§§
_____§§__§§_§§__§§_§§§§§§_§§__§§_§§____§§
_____§§__§§_§§§§§§_§§_____§§§§§§__§§__§§
_____§§§§§§_§§__§§_§§_____§§_______§§§§
_____§§__§§_§§__§§________§§________§§
_____§§__§§_________________________§§
_________________¶¶__________________
________________¶¶¶¶_______________¶¶
_______________¶¶S¶¶______¶¶_____¶¶¶¶
______________¶¶SS¶_____¶¶¶¶____¶¶SS¶
______________¶¶S¶¶____¶¶SS¶___¶¶SS¶¶
_______________¶¶______¶SS¶_____¶SS¶
______________¶¶¶¶¶_____¶¶_______¶¶
______________¶__¶¶____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶
______________¶__¶¶____¶__¶¶____¶__¶¶
______________¶__¶_____¶__¶¶____¶__¶¶
______________¶__¶_____¶__¶¶____¶__¶
______________¶__¶_____¶__¶_____¶__¶
____________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶
_________¶¶¶¶¶¶__¶11111¶__¶11111¶__¶¶¶¶
_______¶¶¶1111¶__¶11111¶__¶11111¶__¶__¶¶¶¶
______¶¶111$11¶¶¶¶11111¶__¶11111¶¶¶¶11$11¶¶¶
_____¶¶111$$$$11111$111¶¶¶¶11$1111111$$$$11¶¶
_____¶¶¶¶111$11111$$$$111111$$$$1111111$11¶¶¶
_____¶__¶¶¶¶¶¶¶¶1111$111111111$1111111¶¶¶¶¶_¶
____¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶
__¶¶¶¶_____§§_________________________§§___¶¶11¶¶
_¶¶11¶¶__§§_§§____§§_____§§_____§§___§§_§§_¶¶111¶
_¶111¶¶¶___§§____§§_§§__§§_§§__§§_§§___§§_¶¶¶111¶¶
¶¶1111¶¶¶¶_________§§_____§§_____§§_____¶¶¶¶111¶¶¶
_¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶
_____¶¶¶11111111111111111111111111111111111¶¶
______¶¶¶¶111¶¶¶¶11111111¶¶11111111¶¶¶¶1111¶¶
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_____
________________________________________
_______§§§§§§___§§__§§§§§__§§§§§§_§§__§§
_______§§___§§__§§__§§__§§___§§___§§__§§
_______§§§§§§___§§__§§§§§____§§___§§§§§§
_______§§___§§__§§__§§_§§____§§___§§__§§
_______§§§§§§___§§__§§__§§___§§___§§__§§
__________________________________
__________§§§§§§§__________§§____§§
___________§§___§§___§§§§§__§§__§§
___________§§___§§__§§___§§__§§§§
___________§§___§§__§§§§§§§___§§
__________§§§§§§§___§§___§§___§§
____________________§§___§§


...

http://text-image.ru/news/news/s_dnem_rozhdenija/1-0-20


С Днем рождения » дата публикации: 09.10.2011 » просмотров: 5001

------------- )
------------ )░\
------------/░░\*
-----------/░,░(
-----------\░)░/*
---- .------`Y´------.
----|·--------------·´|
----|█▓█▓▓▓▓▓█|*
----|█▓██▓▓▓▓█|
----|█▓███▓▓▓█|
----|█▓████▓▓█|
----|█▓█████▓█|*
----|█▓█████▓█|
----|█▓█████▓█|
----|█▓█████▓█|*
--░|█▓█████▓█|░
░░░(¯`:´¯)██▓█|░░
░(¯ `·.\\|/.·´¯)▓█|░░░░
░(¯ `·.(█).·´¯)▓█|(¯`:´¯)░
░(_.·´/|\\`·._) (¯ `·.\\|/.·´¯)
░░|█(_.:._).░.(¯ `·.(█).·´¯)░
░░|█▓█(¯`:´¯)(_.·´/|\\`·._)
░░|█(¯ `·.\\|/.·´¯)(_.:._)█░░
░░|█(¯ `·.(█).·´¯)▓▓█▓██░░
░░|█(_.·´/|\\`·._)▓▓▓█▓▓██
░░|██.(_.:._). ██▓▓▓█▓▓██
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░▐█▒▐█ ▄▀▄ █▀▄ █▀▄ ▀▄░▄▀░░░░
░▐████ █▀█ █░█ █░█ ░░█░░░░░░░
░▐█▒▐█ ▀░▀ █▀░ █▀░ ░░▀░♥░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░█▀▄ ▀ █▀▀▄ ▀█▀ █░░ █▀▄ ▄▀▄ ▀▄░▄▀░
░█▀█ █ █▐█▀ ░█░ █▀▄ █░█ █▀█ ░░█░░░
░▀▀░ ▀ ▀░▀▀ ░▀░ ▀░▀ ▀▀░ ▀░▀ ░░▀░♥░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░


...

http://text-image.ru/news/news/s_dnem_rozhdenija/1-0-20


С Днем рождения » дата публикации: 21.08.2011 » просмотров: 8835

────────▀██▀─▀██▀─▄▄▄─▄▄▄──▄▄▄──▄──▄─
─────────██▄▄▄██─█──█─█──█─█──█─█──█─
▀██▀▀▄───██───██─▀▄▀█─█▄▄▀─█▄▄▀─▀▄▀█─
─██▄▀▄──▄██▄─▄██▄─────█────█───▀▄▄▄▀─
─██───█─▄──────▄──█───────█──────▄──▄
─██───█─▄─▄─▄─▄█▄─█─▄───▄▄█─▄▀▀█─█──█
▄██▄▄▀──█─█▀───█──█▀─█─█──█─█─▄█─▀▄▀█
────────█─█────█──█──█─▀▄▀█──▀─▀─▄▄▄▀

____▓▓▓▓
___▓▓▓▓ ▓
__▓▓▓▓▓▓▓
__▓▓▓▓▓▓▓
___▓▓▓▓ ▓
____▓▓▓▓
_______●
_______●
______●
_____●
______●
______________________████
____________░________█████
_______░___░░___░__█████ █
_______░___░░__░░_███████
______░░___I'___░░__ ████ █
_______I___▒▒___I_____███▌
______▒▒__▒▒__▒▒_____♥
______▒▒__▒▒__▒▒_____♥
______▒▒__▒▒__▒▒____♥
______▒▒__▒▒__▒▒___♥
______▒▒__▒▒__▒▒__♥
___██████████████
___▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
___██████████████
___▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_█████████████████
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
______██████████
________███████
_________█████
_________█████
____███▄█████▄███
__████████████████
███████████████████

...

http://text-image.ru/news/news/s_dnem_rozhdenija/1-0-20


С Днем рождения » дата публикации: 10.05.2011 » просмотров: 6724 

Маленькие Сердечки Любовь


Смайлики Девушки Мемы


Статусы Аниме Кошки Собаки


Цветы Праздники Ангелы Тату


Авто Мотоциклы Самолёты Корабли


Танки Оружие Спорт Анимация Gif


Надписи Женские Мужские имена


Дома Еда Люди Мультфильмы


Фильмы Музыка Черепа


Картинки из Смайликов Животные


Лучшие Символы ✎ Рисовать

 

Генераторы Ascii

Главная | Рисунки Символами | Все Символы | Фото - Картинки | Статьи | Приколы | Флеш Игры | Sitemap | RSS