Text-Image.Ru
Рисунки символами и картинки из символов ASCII ArtПоиск рисунков

Меню

Праздники
Праздники сегодня


Рисунки символами » С 14 февраля, С Днем Святого Валентина из символов » Поздравления с Днём Святого Валентина / Happy Valentine's Day

Поздравления с Днём Святого Валентина / Happy Valentine's Day - рисунки из символов

С 14 февраля, С Днем Святого Валентина - картинки символами.
♥╔═╗░╔══╗╔╗╔╦╩╩╦═╦═╗♥
♥║╔╝░║╔╗║║╚╝║░═╣║║║║♥
♥║╚╗╔╝╚╝╚║╔╗║░═╣║║║║♥
♥╚═╝╚════╩╝╚╩══╩╩═╩╝♥
♥╔═╦══╦═══╦══╦═╦══╦═╗♥
♥║╔╣╔╗║░╬░╠╗╔╣║║╔═╣║║♥
♥║╚╣╔╗╠╗╔╗║║║║║║║░║║║♥
♥╚═╩══╝╚╝╚╝╚╝╚═╩╝░╚═╝♥
♥╔══╦══╗╔══╦══╦╗╔╦══╦╦╦╗╔╦══╗♥
♥║╔╗║╔╗║║╔╗║░═╣╚╝╠╗╔╣║║╚╝║╔╗║♥
♥║╔╗║╠╣╠╝║║║░═╣╔╗║║║║║║╔╗║╠╣║♥
♥╚══╩╝╚╩═╝╚╩══╩╝╚╝╚╝╚═╩╝╚╩╝╚╝♥
░░░░░▄▄▄▄▄░░░░░░░░▄▄▄▄▄░░░░░
░▄███▀▀▀▀▀▀██▄▄██▀▀▀▀▀▀███▄░
██▀░░░░░░░░░░▀▀░░░░░░░░░░▀██
█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█
██▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄██
█▀▀██▄▄░░░░░░░░░░░░░░▄▄█████
█▄░░░▀▀██▄▄░░░░░░▄▄█████████
▀██▄░░░░░▀▀██▄▄████████████▀
░░▀▀█▄▄░░░░░░███████████▀▀░░
░░░░░▀▀██▄▄░░████████▀▀░░░░░
░░░░░░░░░▀▀██████▀▀░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▀▀░░░░░░░░░░░░░

 

 

.
❤♫❤♫❤.•*¨`*•..¸♥☼♥¸.•*¨`*•.♫❤♫❤♫❤
   ╔════════ ೋღ❤ღೋ ════════╗
   * ♥✿♥ ♥☼♥ VALENTINE'S DAY ♥☼♥ ♥✿♥ *
   ╚════════ ೋღ❤ღೋ ════════╝
❤♫❤♫❤.•*¨`*•..¸♥☼♥¸.•*¨`*•.♫❤♫❤♫❤

 

 

.
匚 亼卄仨爪 
匚乃牙丅口厂口 
乃闩人仨卄丅认卄闩
❤╱▔╲╱▔╲❤  
❤╲╱╱╱╱╱❤
┊❤╲╱╱╱❤┊
┊┊❤╲╱❤┊┊

 

 

.
. . . . \\|///..... ♡ 
. . . ..(“''◑)ე. |\
. . ('\.╰ 0.. . .| \ . ♡ 
. .('' \ / . ) ═☞| -|--------❥ 
. .( ' / ██. . . | /
. .\ / . \ \\. . . |/
. . . . . | //...
. . . . . (_',/')
[̲̅с̲̅] [̲̅Д̲̅][̲̅н̲̅][̲̅ё̲̅][̲̅м̲̅] 
[̲̅С̲̅][̲̅в̲̅][̲̅я̲̅][̲̅т̲̅][̲̅о̲̅][̲̅г̲̅][̲̅о̲̅] 
[̲̅В̲̅][̲̅а̲̅][̲̅л̲̅][̲̅е̲̅][̲̅н̲̅][̲̅т̲̅][̲̅и̲̅][̲̅н̲̅][̲̅а̲̅]

 

 

.
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★  
♥️♥️♥️♥️ █▄◯╲╱☰ ♥️♥️♥️♥️ 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
ᕼᗩᑭᑭY ᐯᗩᒪEᑎTIᑎE'ᔕ ᗪᗩY

 

 

.
╔╗╔╗♥  
║║║╠═╦╦╦═╗╔╦╦═╦╦╗▄██▄██▄   
║║║║╬║║║╩╣║║║╬║║║▀█████▀ 
╚╝╚╩═╩═╩═╝╚╗╠═╩═╝──▀█▀

 

 

.
‎............(¯`•´¯)
.................`♥•.,(¯`•´¯)
.................(¯`•´¯).♥.•
.................`•♥.,.•´
.............(¯`•´¯)___ἬᾋƤƤὛ VᾋĿἝƝҬἿƝἝ'Ṩ ƉᾋὛ
.................`♥•.,(¯`•´¯)●/
.................(¯`•´¯).♥.•./▌
..................`•♥.,.•____/ \

 

 

.
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥⋱⋱ɦΛṖṖ¥ ƔΛŁ£הŦĩה£'Ş ƊΛ¥⋰⋰♥
⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰★⋰ℒ
...............☻♥ ☻⋱⋰⋱⋱⋰⋱.⋱★⋰ℴ
.............../♥\./█\.⋱⋰⋱⋱⋰⋱⋰★⋰ѵ
................||. .||.⋱⋰⋱.⋱⋰⋱⋰★⋰ℯ
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥

 

 

.
______.-“*”-.,.-“*”-.
__(“)=l___♥.,.♥___l=(“)
______”.___▼___.”
________(“”).(“”). ♥
♥ [̲̲̅̅с̲̲̅̅ ̲̲̅̅Д̲̲̅̅н̲̲̅̅ё̲̲̅̅м̲̲̅̅ ̲̲̅̅С̲̲̅̅в̲̲̅̅я̲̲̅̅т̲̲̅̅о̲̲̅̅г̲̲̅̅о̲̲̅̅ ̲̲̅̅В̲̲̅̅а̲̲̅̅л̲̲̅̅е̲̲̅̅н̲̲̅̅т̲̲̅̅и̲̲̅̅н̲̲̅̅а̲̲̅̅] ♥

 

 

.
-----------------------------,,, 
-----------------------,-“`````”-, 
----------------------/‘````````’\---,-~”””~~
-------_,,---~~~-,/````````` \`\,_`````/
---,-“¯``````¯”~/```````````|-~”|```/
,-‘``````````````````````` |-“ `\,_,-‘
|```````````````````````` /
\`````````````````````` `'/
-\````````````````_,-~”`` /
--’-,` ````````_,-~”````` '/
--- ”-,_,``_,-~”````````` '/
,__,-~” “-,_```````````` /
_.--,_¯”~”|¯”~-,_```````/
¯”-,”¯|- '|-|-------¯”~-,_`/

 

 

.
╔╗╔♥
║╚╝╠═╗╔═╦═╦╦╗
║╔╗║╬╚╣╬║╬║║║
╚╝╚╩══╣╔╣╔╬╗║
──────╚╝╚╝╚═♥
╔╗─╔╗─────────╔╗╔╗────╔═╗
║╚╦╝╠═╗╔╗╔═╦═╦╣╚╬╬═╦╦═╣═╣
╚╗║╔╣╬╚╣╚╣╩╣║║║╔╣║║║║╩╬═║
─╚═╝╚══╩═╩═╩╩═╩═╩╩╩═╩═╩═♥
╔══♥
╚╗╗╠═╗╔╦╗
╔╩╝║╬╚╣║║
╚══╩══╬╗║
──────╚═♥

 

 

.
█▀▀▀▀█░░░██▀▀▀█___(▒)(▒)
█────█░░██▀───█__(▒)(█)(▒)
█────█░██▀────█___(▒)(▒)
█────███▀────██ 
█───────────██▀ ⓐⓛⓔⓝⓣⓘⓝⓔ
█─────────██▀
█───────██▀__(▒)(▒)
█─────██▀___(▒)(█)(▒)
█▄▄▄▄█▀_______(▒)(▒)

 

 

 

.
         ,,, .♥
        .(.”)   (“,)\
        ./☆\♥/♡\.
        _||_  _||_
ˋˏсˎˊ ˋˏДˎˊˋˏнˎˊˋˏёˎˊˋˏмˎˊ ˋ
ˏСˎˊˋˏвˎˊˋˏяˎˊˋˏтˎˊˋˏоˎˊˋˏгˎˊˋˏоˎˊ 
ˋˏВˎˊˋˏаˎˊˋˏлˎˊˋˏеˎˊˋˏнˎˊˋˏтˎˊˋˏиˎˊˋˏнˎˊˋˏаˎˊ

 

 

.
___________இஇஇ\__/இஇஇ
_______இஇஇஇஇVஇஇஇஇஇ
_______இஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇ
_________இஇஇஇஇஇஇஇஇ
___________இஇஇஇஇஇஇ
_____________இஇஇஇஇ 
_______________இஇஇ  
_________________இ
                              \\___/)___/)__,---’) ^j^
                               ¯\)¯¯¯¯¯\)¯¯‘----.)

 

 

.
✩✩✩✩✩✩✩[ⓞⓝⓔ]✩✩✩✩✩✩✩ 
╓──╖░╓────╖╓─╖╓─╖╓───╖♡ 
║░░║░║░╓╖░║║░║║░║║░╙─╢ 
║░░╙╖║░╙╜░║║░╙╜░║║░╓─╢ 
╙───╜╙────╜╙────╜╙───╜

 

 


.
_░▒███████
░██▓▒░░▒▓██
██▓▒░__░▒▓██___██████
██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
██▓▒░______________░▒▓██
██▓▒░_____ᕼᗩᑭᑭY____░▒▓██
_██▓▒░_ᐯᗩᒪEᑎTIᑎE'ᔕ_░▒▓██
__██▓▒░____ᗪᗩY____░▒▓██
___██▓▒░__________░▒▓██
____██▓▒░________░▒▓██
_____██▓▒░_____░▒▓██
______██▓▒░__░▒▓██
_______█▓▒░░▒▓██
_________░▒▓██
_______░▒▓██
_____░▒▓██

 

 

.
─╔‡‡‡‡‡╗ ──♥──╔═╦══╗
╔╣┌┐┌┐╠╗─♥─╔╝┌┐┌┐╚╗
╚╣└▀└▀╠╝─♥─╝╝▀┘▀┘╚╚
─╚╗╚╝╔╝──♥──╚╗╚╝╔╝

 

 

.
…….ℒℴѵℯ…………ℒℴѵℯ
…ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ….ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
.ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
…………ℒℴѵℯℒℴѵℯ
……………ℒℴѵℯ

 

 

.
****HAPPY ****
(’’v’’) ------(.)””(.)
-’v(’’v’’)----( ’o’, )
----’’v(’’v’’)-()♥ ()
-------’v’’--(_)-(_)
***VALENTINE*** 

 

 

.
─▄██▄──▄██▄
▐█░█████─▄▀▀▄▄▄▀▀▄
─██▒█████─────────█ 
──▀█████▀▄───────▄▀ 
────▀█▀───▀▄───▄▀
────────────▀▄▀
[̲̅Л̲̅][̲̅ю̲̅][̲̅б̲̅][̲̅л̲̅][̲̅ю̲̅] [̲̅Т̲̅][̲̅е̲̅][̲̅б̲̅][̲̅я̲̅]

 

 

.
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
... 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*
__*-:¦:-* [̲̅Я̲̅] 
_*-:¦:-* [̲̅Л̲̅][̲̅ю̲̅][̲̅б̲̅][̲̅л̲̅][̲̅ю̲̅]  
_*-:¦:-*  [̲̅Т̲̅][̲̅е̲̅][̲̅б̲̅][̲̅я̲̅]
__*-:¦:-*  
____*-:¦:-*
______*-:¦:-*
_________*-:¦:-*
______________,*-:¦:-

 

 

.
▄░░░░░░▄█████▄░░░░░▄█████▄░░░░­­­­­░░▄
██▄░░▄███▀░░░▀█▄░▄█▀░░░▀███▄░░­­­­­▄██
████████▀░░░░░░▀█▀░░░░░░▀█████­­­­­███
████████░░░░░░░░░░░░░░░░░█████­­­­­███
▀████████░░░░░░░░░░░░░░░██████­­­­­██▀
░░░▀██████▄░░░░░░░░░░░▄██████▀­­­­­░░░
░░░░░▀███████▄░░░░░▄███████▀░░­­­­­░░░
░░░░░░░░░▀▀▀███▄░▄███▀▀▀░░░░░░­­­­­░░░                        
░░░░░░░░░░░░░░▀███▀░░░░░░░░░░░­­­­­░░░
H|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿'|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿'╰|╯ V|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||͇ ͇ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̿ \͇| ̿ ̿|̿ ̿ ||̿ \͇||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ ' ͇ ͇\̿ ̿  D|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿|╰|╯

 

 

.
۪Я۫۰ ۪Л۫۰۪ю۫۰۪б۫۰۪л۫۰۪ю۫۰
☆──▄▀▀▄▀▀▄─*☆  
☆──▀▄───▄▀─*☆ 
☆────▀▄▀───*☆
Т۫۰۪е۫۰۪б۫۰۪я۫۰

 

 

.
(^ ” ” ^) (^ ” ” ^)
( =’o’= ) ( =’o’= )
-(,,)-(,,)–(,,)-(,,)-
(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨)
. `·.¸(¨`·.·´¨)¸.·´
. ×°× `·.¸.·´ ×°×
оɹоɯʁʚɔ wǝ̤нɓ ɔ
ɐниɯнǝvɐʚ 

 

 

.
┊┊╭━╮┊┊┊┊┊┊┊╭━╮┊┊╭╮
  ╭┈┃┈┃┊┊┊┊┊┊┊┃┈┃┊┊┃ 

  ╰━╋━╯┊┊┊┊┊┊┊╰┈┃┊┊┃
  
┊┊┃┊╭━╮▏▕╭━╮┊┊┃┊┊┃ 

  ╭━╋╮┃┈┃▏▕┣━╯┊┊┃┊┊┃ 

  ╰━╯┈╰━╯╲╱╰━╯┈┈╰━━╯

 

 

.
¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´¶
¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶´¶¶¶¶¶´¶
¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
¶¶¶¶¶_______________¶¶¶
¶¶¶____________________¶
¶¶______¶¶______________¶
¶______¶¶¶¶______________¶
¶______¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶
¶_______¶¶_______________¶
¶________________________¶
¶_____¶¶__________¶¶_____¶
¶¶_____¶¶________¶¶_____¶
¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶
¶¶¶¶¶________________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 

 

.
V|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||͇ ͇ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̿ \͇| ̿ ̿|̿ ̿ ||̿ \͇||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ 
─▄████▄─▄████▄♥~✿.。.:*
▐▀████████████▌♥~✿.。.:*
▐█▄▓██████████▌♥~✿.。.:*
─▀███████████▀♥~✿.。.:*
───▀███████▀♥~✿.。.:*
─────▀███▀♥~✿.。.:*
───────█♥~✿.。.:*
───────♥~✿.。.:

 

 

.
❤░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░❤
░╦ . . ╦░░ ╔═╗ ║░░║ ╔══ . . ║░║ ╔═╗ ║░║░
░║ . . ║░░ ║░║ ╚╗╔╝ ╠═░ . . ╚╦╝ ║░║ ║░║░
░╩ . . ╚══ ╚═╝ ░╚╝░ ╚══ . . ░╩░ ╚═╝ ╚═╝░
❤░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░❤

 

 

.
___▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
__▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣██▒▒▒██╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
_▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒█▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
_▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒▒▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
_▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒▒▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
__▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
___ ▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
____ ▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
______▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒

 

 

.
___________________ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ 
___________________ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ 
___________________♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ 
__________________♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ 
_________________♥ ღ ♥ ღ ♥ 
_______________♥ ღ ♥ ღ 
____________.♥ ღ ♥ ღ ♥ 
__________♥ ღ ♥ ღ 
_______♥ ღ ♥ღ 
_____.♥ღ 
___.♥ ღ ♥______♥ ღ ♥ 
__.♥______♥__♥_____.♥ 
__.♥_______.ღ_______♥ 
___.♥______________♥ 
_____♥___________♥ 
_______♥_______♥ 
_________.ღ ♥ ღ 
____________Ѵąɭҽɳʈïɳҽ

 

 

.
╔══╗╔╗░░▄███▄███▄
╚╣╠╝║║░░█████████
─║║─║║╔══╦╗▀█▀═╗╔╗╔╗
─║║─║║║╔╗║╚╝║║═╣║║║║
╔╣╠╗║╚╣╚╝╠╗╔╣║═╣║╚╝║
╚══╝╚═╩══╝╚╝╚══╝╚══╝

 

 

.
*”˜˜”*°¤. ˜”*°¤°*”˜ .¤°*”˜˜”*
V¤ A ¤ L ¤ E ¤ N ¤ T ¤ I ¤ N¤ E 
*”˜.¤°*”˜.¤°*”˜”*°¤.˜”*°¤.˜”*

 

 

.
╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗
 இڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇ
╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╝
▀─▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀▀█──▀
▀──██─███─███─██─██─██▄█────▀
▀──██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█────▀
▀─▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄▄█──▀
╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗
இڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇ
╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╝
இ卄卂卩卩ㄚ ᐯ卂ㄥ乇几ㄒ丨几乇'丂 ᗪ卂ㄚஇ

 

 

.
▂♡♥̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨͡)♡​̬̩̃̊▂业▂♡♥̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨͡​̸̸̸̨)♡▂业▂♡♥̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨͡​̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨)♡▂业▂♡♥̸̸̨̨͡​̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨)♡▂
  
  ██───░▐█▀▀█▌░▐▌░▐▌░▐█▀▀
  ██───░▐█▄░█▌░─█░█─░▐█▀▀
  ██▄▄█░▐██▄█▌░─▀▄▀─░▐█▄▄
  
▂♡♥̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨͡)♡​̬̩̃̊▂业▂♡♥̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨͡​̸̸̸̨)♡▂业▂♡♥̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨͡​̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨)♡▂业▂♡♥̸̸̨̨͡​̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨)♡▂
Ⓗⓐⓟⓟⓨ Ⓥⓐⓛⓔⓝⓣⓘⓝⓔ'ⓢ Ⓓⓐⓨ

 

 

.
んムアアリ √ムレ乇刀イノ刀乇'丂 りムリ
_♥㋡㋡㋡♥♥♥㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
♥㋡㋡㋡㋡♥♥♥㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
♥㋡㋡㋡㋡㋡♥♥_㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
_♥㋡㋡㋡㋡㋡㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
___♥㋡㋡㋡㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
  _____♥㋡㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
  _______♥㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
  _________♥㋡♥▒▒▒▒▒♥ 
__________♥♥▒▒▒▒▒♥

 

 

.
┈┈┈┈┈╭━╮┈┈▕▔╲┈┈
▕▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔┊┊╲┈
╱▔╲╱▔╲┳╱╭╮┓┏┏┓╲
╲┈┈┈┈╱┃╱┃┃┃┃┣╱▕
▕╲┈┈╱┊┻┛╰╯╰╯┗┛╱
▕▂╲╱▂▂▂▂▂▂▂┊┊╱┈
┈┈┈┈┈┃┊┃┈┈▕▂╱┈┈

 

 

.
_▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓_█████
▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████████
▓▓▓▓▓█░▓▓▓▓▓████▓████
▓▓▓▓█░░░▓▓▓▓███▓█▓████
▓▓▓█=░░░░=▓▓██▓██▓████
▓▓░░◒░░░◒░▓█▓░░█▓████
▓▓░░░░ ,,░░░▓░=░░░=████
_▓▓░░░`=░░░▓░◒░░░◒░███
▓▓▓░░░░░░░_░░░,,░░░░███
___██░░░░█__░░`=`░░░░██
__████░░▓██__░░░░░░
_██▓██▓▓████__░░▓▓▓▓
█▓▓███████▓▓__▓▓▓▓▓▓
██████████__▓▓███▓▓▓
██▓░░▓░░▓██ ██▓▒▒▓▒▒▓█
█▓░░░░░░░▓█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▓█
_█▓░░░░░▓█___ █▓▒▒▒▒▒▓█
__█▓░░░▓█ ____ _█▓▒▒▒▓█
_█▓██░██▓█__ █▓██▒██▓█
_█▓██░██▓█__ █▓██▒██▓█
███▓█▓█▓██_ ██▓█▓█▓███
██▓▓▓█▓▓▓█_ ██▓▓█▓▓▓██
_████_████__ ████_████
██████████████████████
██ᕼᗩᑭᑭƳ ᐯᗩᒪᗴᑎ丅Ꭵᑎᗴ'ᔕ ᗪᗩƳ██
██████████████████████

 

 

.
╔────═────╦────═────╗
├├├├├▄█▀▀▀▄▀▀▀█▄┤┤┤┤┤
├├├├█▀─────────▀█┤┤┤┤
╠├├├█───────────█┤┤┤╣
├├├├▀█▄───────▄█▀┤┤┤┤
├├├├├├▀█▄───▄█▀┤┤┤┤┤┤
├├├├├├├├▀█▄█▀┤┤┤┤┤┤┤┤
├├ᕼᗩᑭᑭƳ ᐯᗩᒪᗴᑎ丅Ꭵᑎᗴ'ᔕ ᗪᗩƳ┤
╚────═────╩─────═───╝

 

 

.
__ (¯`:´¯)
(¯ `•.\|/.•´¯)
░▄██▄██▄░▐▀████▀███▀███▀█▀▀▀▌
░███████░▐─██▀─▄─▀█─▀█▀─█─▀█▌
░░▀███▀░░▐─█▀▄─▀─▄█▄─▀─▄█─██▌
░░░░▀░░░░▐▄▄▄██▄█████▄███▄▄▄
_ⒽⒶⓅⓅⓎ_ⓋⒶⓁⒺⓃⓉⒾⓃⒺ'Ⓢ ⒹⒶⓎ_

 

 

.
___(●₡₡₡₡●_______●₡₡₡₡●)
_(●₡₡₡____₡●___●₡____₡₡₡●)
(●₡₡₡_______₡_₡_______₡₡₡●)
(●₡₡₡________●________₡₡₡●)
_(●₡₡₡_____千ㄖ尺_____₡₡₡●)
____(●₡₡₡__ㄚㄖㄩ___₡₡₡●)
______(●₡₡₡_____₡₡₡●)
_________(●₡₡__₡₡●)
___________(●₡₡●)
___________(●₡●)
__________║¯█€
__________║¯█_€€
__________║¯█__€€€
__________║¯█_€€€€€
__________║¯█€€€€€
__________€€€€€€
________€€€€€€
______€€€€║¯█
______€€€€║¯█
______€€€_║¯█
_______€€_║¯█
_________€║¯█

 

 

.
_(▒)(▒)
(▒)(♥)(▒)
.,(▒)(▒)
..../ђᾄῥῥẏ 
.../ vᾄłἔᾗҭἷᾗἔ
../ ḋᾄẏ
♥ (' " " ()
.("( 'o' ,)
.(")(")(,,)

 

 

.
-----------------\|/
---------------(@@)
  ----oооO----(_)------------- 
| ~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|----häppÿ välëntïnë däÿ----|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~ |
  ----------------оOOо------- 
-------------|__|__|
---------------|| ||
________ooO Ooo_________

 

 

.
   . .                        ♥
   . .ˏ (‾)         ❤            (‾(‾)   ❤   
   . (‾) '̢ '●            ♥      ●' '̡ = 
⁀)∕   ⌣”≽≽——≻    ❤ ◝⌣◝⌣)‿ ∕⁀
     (_„)„)            ♥        („(„_)
   ”´”`´”```”`´”´”`´”``”´”`´”``´”´
V|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||͇ ͇ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̿ \͇| ̿ ̿|̿ ̿ ||̿ \͇||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ ' ͇ ͇\̿ ̿  D|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿|╰|╯

 

 

.
ⓗⓐⓟⓟⓨ
╬═♥╬v
╬♥═╬a
╬♥═╬l
╬♥═╬e
╬═♥╬n
╬♥═╬t
╬♥═╬i
╬♥═╬n
╬♥═╬e

 

 

.
......♥................♥....
..♥.......♥.......♥.....♥..
...♥..........♥........♥...
.....♥...()'..'()....♥......
........♥(-•.•-)♥.........
..........(,)♥(,)..........
♥.•*♥*•.♥.•*♥*•.♥.•*♥
........Ⓗⓐⓟⓟⓨ........ 
Ⓥⓐⓛⓔⓝⓣⓘⓝⓔ'ⓢ 
..........Ⓓⓐⓨ............
 

 

 

.
‎_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')H
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\A
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')P
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)P
_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')Y
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')V
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)A
_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')L
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\E
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')N
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)T
_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')I
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\N
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')E
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)S
_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')D
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\A
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')Y
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)
♥☼♥♥☼♥♥☼♥♥☼♥
........♥☼♥
......♥☼♥♥☼♥.............()""()
....♥☼♥♥☼♥♥☼..........( 'o' )
.|(♥☼♥♥☼♥♥☼)|-----(,,)(, ,)|
.(O)======(O)~(O)==(O

 

 

.
|””|__|””|.*.*
| APPY.*
|__|””|__|.*.*
*.*.*.VALENTINES.*.*.*
*.*DAY

http://text-image.ru/news/pozdravlenija_s_dnjom_svjatogo_valentina_happy_valentine_39_s_day/2018-02-13-6617

С 14 февраля, С Днем Святого Валентина » дата публикации: 13.02.2018 » просмотров: 1150


 

Маленькие Сердечки Любовь


Смайлики Девушки Мемы


Статусы Аниме Кошки Собаки


Цветы Праздники Ангелы Тату


Авто Мотоциклы Самолёты Корабли


Танки Оружие Спорт Анимация Gif


Надписи Женские Мужские имена


Дома Еда Люди Мультфильмы


Фильмы Музыка Черепа


Картинки из Смайликов Животные


Лучшие Символы ✎ Рисовать

 Винсент ван Гог / Vincent van Gogh ASCII Art 


Дружелюбный заяц 


Микки Маус из мультика 


Приветливый грызун 


Кролик с бабочкой 


Безумный пёс 


Собака сидит 


Послушная собака 


Кит в океане 


Малыш под душем 


Приветливый кот 


Вампир Дракула 


Девочка из сказки 


Девушка поднимает бокал 


Бурундук 


Довольная девочка 


Соловей 


Мудрый кот 


Старик с трубкой 


Снеговик из «Охотников за привидениями» 


Пёс с большими глазами 


Марио / Mario ASCII Art 


МегаМен / Mega Man ASCII Art 


Читающая собака 


Лосось из символов 


Свинья из символов 


Тинтин и Милу 


Росомаха (Marvel Comics) 


Пушистик 


Фред Флинтстоун 


Палитра художника 


Лила Туранга «Футурама» 


Знак «Инь-ян» / Yin and Yang ASCII Art 


Влюблённые собачки 


Заводной Петрушка 


Epic Records логотип 

Генераторы Ascii

Главная | Рисунки Символами | Все Символы | Фото - Картинки | Статьи | Приколы | Флеш Игры | Sitemap | RSS