Text-Image.Ru
Рисунки символами и картинки из символов ASCII ArtПоиск рисунков

Меню

Праздники
Праздники сегодня


Рисунки символами » С 14 февраля, С Днем Святого Валентина из символов » Поздравления с Днём Святого Валентина / Happy Valentine's Day

Поздравления с Днём Святого Валентина / Happy Valentine's Day - рисунки из символов

С 14 февраля, С Днем Святого Валентина - картинки символами.
♥╔═╗░╔══╗╔╗╔╦╩╩╦═╦═╗♥
♥║╔╝░║╔╗║║╚╝║░═╣║║║║♥
♥║╚╗╔╝╚╝╚║╔╗║░═╣║║║║♥
♥╚═╝╚════╩╝╚╩══╩╩═╩╝♥
♥╔═╦══╦═══╦══╦═╦══╦═╗♥
♥║╔╣╔╗║░╬░╠╗╔╣║║╔═╣║║♥
♥║╚╣╔╗╠╗╔╗║║║║║║║░║║║♥
♥╚═╩══╝╚╝╚╝╚╝╚═╩╝░╚═╝♥
♥╔══╦══╗╔══╦══╦╗╔╦══╦╦╦╗╔╦══╗♥
♥║╔╗║╔╗║║╔╗║░═╣╚╝╠╗╔╣║║╚╝║╔╗║♥
♥║╔╗║╠╣╠╝║║║░═╣╔╗║║║║║║╔╗║╠╣║♥
♥╚══╩╝╚╩═╝╚╩══╩╝╚╝╚╝╚═╩╝╚╩╝╚╝♥
░░░░░▄▄▄▄▄░░░░░░░░▄▄▄▄▄░░░░░
░▄███▀▀▀▀▀▀██▄▄██▀▀▀▀▀▀███▄░
██▀░░░░░░░░░░▀▀░░░░░░░░░░▀██
█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█
██▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄██
█▀▀██▄▄░░░░░░░░░░░░░░▄▄█████
█▄░░░▀▀██▄▄░░░░░░▄▄█████████
▀██▄░░░░░▀▀██▄▄████████████▀
░░▀▀█▄▄░░░░░░███████████▀▀░░
░░░░░▀▀██▄▄░░████████▀▀░░░░░
░░░░░░░░░▀▀██████▀▀░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▀▀░░░░░░░░░░░░░

 

 

.
❤♫❤♫❤.•*¨`*•..¸♥☼♥¸.•*¨`*•.♫❤♫❤♫❤
   ╔════════ ೋღ❤ღೋ ════════╗
   * ♥✿♥ ♥☼♥ VALENTINE'S DAY ♥☼♥ ♥✿♥ *
   ╚════════ ೋღ❤ღೋ ════════╝
❤♫❤♫❤.•*¨`*•..¸♥☼♥¸.•*¨`*•.♫❤♫❤♫❤

 

 

.
匚 亼卄仨爪 
匚乃牙丅口厂口 
乃闩人仨卄丅认卄闩
❤╱▔╲╱▔╲❤  
❤╲╱╱╱╱╱❤
┊❤╲╱╱╱❤┊
┊┊❤╲╱❤┊┊

 

 

.
. . . . \\|///..... ♡ 
. . . ..(“''◑)ე. |\
. . ('\.╰ 0.. . .| \ . ♡ 
. .('' \ / . ) ═☞| -|--------❥ 
. .( ' / ██. . . | /
. .\ / . \ \\. . . |/
. . . . . | //...
. . . . . (_',/')
[̲̅с̲̅] [̲̅Д̲̅][̲̅н̲̅][̲̅ё̲̅][̲̅м̲̅] 
[̲̅С̲̅][̲̅в̲̅][̲̅я̲̅][̲̅т̲̅][̲̅о̲̅][̲̅г̲̅][̲̅о̲̅] 
[̲̅В̲̅][̲̅а̲̅][̲̅л̲̅][̲̅е̲̅][̲̅н̲̅][̲̅т̲̅][̲̅и̲̅][̲̅н̲̅][̲̅а̲̅]

 

 

.
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★  
♥️♥️♥️♥️ █▄◯╲╱☰ ♥️♥️♥️♥️ 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
ᕼᗩᑭᑭY ᐯᗩᒪEᑎTIᑎE'ᔕ ᗪᗩY

 

 

.
╔╗╔╗♥  
║║║╠═╦╦╦═╗╔╦╦═╦╦╗▄██▄██▄   
║║║║╬║║║╩╣║║║╬║║║▀█████▀ 
╚╝╚╩═╩═╩═╝╚╗╠═╩═╝──▀█▀

 

 

.
‎............(¯`•´¯)
.................`♥•.,(¯`•´¯)
.................(¯`•´¯).♥.•
.................`•♥.,.•´
.............(¯`•´¯)___ἬᾋƤƤὛ VᾋĿἝƝҬἿƝἝ'Ṩ ƉᾋὛ
.................`♥•.,(¯`•´¯)●/
.................(¯`•´¯).♥.•./▌
..................`•♥.,.•____/ \

 

 

.
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥⋱⋱ɦΛṖṖ¥ ƔΛŁ£הŦĩה£'Ş ƊΛ¥⋰⋰♥
⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰★⋰ℒ
...............☻♥ ☻⋱⋰⋱⋱⋰⋱.⋱★⋰ℴ
.............../♥\./█\.⋱⋰⋱⋱⋰⋱⋰★⋰ѵ
................||. .||.⋱⋰⋱.⋱⋰⋱⋰★⋰ℯ
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥
♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥♥╬╬♥

 

 

.
______.-“*”-.,.-“*”-.
__(“)=l___♥.,.♥___l=(“)
______”.___▼___.”
________(“”).(“”). ♥
♥ [̲̲̅̅с̲̲̅̅ ̲̲̅̅Д̲̲̅̅н̲̲̅̅ё̲̲̅̅м̲̲̅̅ ̲̲̅̅С̲̲̅̅в̲̲̅̅я̲̲̅̅т̲̲̅̅о̲̲̅̅г̲̲̅̅о̲̲̅̅ ̲̲̅̅В̲̲̅̅а̲̲̅̅л̲̲̅̅е̲̲̅̅н̲̲̅̅т̲̲̅̅и̲̲̅̅н̲̲̅̅а̲̲̅̅] ♥

 

 

.
-----------------------------,,, 
-----------------------,-“`````”-, 
----------------------/‘````````’\---,-~”””~~
-------_,,---~~~-,/````````` \`\,_`````/
---,-“¯``````¯”~/```````````|-~”|```/
,-‘``````````````````````` |-“ `\,_,-‘
|```````````````````````` /
\`````````````````````` `'/
-\````````````````_,-~”`` /
--’-,` ````````_,-~”````` '/
--- ”-,_,``_,-~”````````` '/
,__,-~” “-,_```````````` /
_.--,_¯”~”|¯”~-,_```````/
¯”-,”¯|- '|-|-------¯”~-,_`/

 

 

.
╔╗╔♥
║╚╝╠═╗╔═╦═╦╦╗
║╔╗║╬╚╣╬║╬║║║
╚╝╚╩══╣╔╣╔╬╗║
──────╚╝╚╝╚═♥
╔╗─╔╗─────────╔╗╔╗────╔═╗
║╚╦╝╠═╗╔╗╔═╦═╦╣╚╬╬═╦╦═╣═╣
╚╗║╔╣╬╚╣╚╣╩╣║║║╔╣║║║║╩╬═║
─╚═╝╚══╩═╩═╩╩═╩═╩╩╩═╩═╩═♥
╔══♥
╚╗╗╠═╗╔╦╗
╔╩╝║╬╚╣║║
╚══╩══╬╗║
──────╚═♥

 

 

.
█▀▀▀▀█░░░██▀▀▀█___(▒)(▒)
█────█░░██▀───█__(▒)(█)(▒)
█────█░██▀────█___(▒)(▒)
█────███▀────██ 
█───────────██▀ ⓐⓛⓔⓝⓣⓘⓝⓔ
█─────────██▀
█───────██▀__(▒)(▒)
█─────██▀___(▒)(█)(▒)
█▄▄▄▄█▀_______(▒)(▒)

 

 

 

.
         ,,, .♥
        .(.”)   (“,)\
        ./☆\♥/♡\.
        _||_  _||_
ˋˏсˎˊ ˋˏДˎˊˋˏнˎˊˋˏёˎˊˋˏмˎˊ ˋ
ˏСˎˊˋˏвˎˊˋˏяˎˊˋˏтˎˊˋˏоˎˊˋˏгˎˊˋˏоˎˊ 
ˋˏВˎˊˋˏаˎˊˋˏлˎˊˋˏеˎˊˋˏнˎˊˋˏтˎˊˋˏиˎˊˋˏнˎˊˋˏаˎˊ

 

 

.
___________இஇஇ\__/இஇஇ
_______இஇஇஇஇVஇஇஇஇஇ
_______இஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇ
_________இஇஇஇஇஇஇஇஇ
___________இஇஇஇஇஇஇ
_____________இஇஇஇஇ 
_______________இஇஇ  
_________________இ
                              \\___/)___/)__,---’) ^j^
                               ¯\)¯¯¯¯¯\)¯¯‘----.)

 

 

.
✩✩✩✩✩✩✩[ⓞⓝⓔ]✩✩✩✩✩✩✩ 
╓──╖░╓────╖╓─╖╓─╖╓───╖♡ 
║░░║░║░╓╖░║║░║║░║║░╙─╢ 
║░░╙╖║░╙╜░║║░╙╜░║║░╓─╢ 
╙───╜╙────╜╙────╜╙───╜

 

 


.
_░▒███████
░██▓▒░░▒▓██
██▓▒░__░▒▓██___██████
██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
██▓▒░______________░▒▓██
██▓▒░_____ᕼᗩᑭᑭY____░▒▓██
_██▓▒░_ᐯᗩᒪEᑎTIᑎE'ᔕ_░▒▓██
__██▓▒░____ᗪᗩY____░▒▓██
___██▓▒░__________░▒▓██
____██▓▒░________░▒▓██
_____██▓▒░_____░▒▓██
______██▓▒░__░▒▓██
_______█▓▒░░▒▓██
_________░▒▓██
_______░▒▓██
_____░▒▓██

 

 

.
─╔‡‡‡‡‡╗ ──♥──╔═╦══╗
╔╣┌┐┌┐╠╗─♥─╔╝┌┐┌┐╚╗
╚╣└▀└▀╠╝─♥─╝╝▀┘▀┘╚╚
─╚╗╚╝╔╝──♥──╚╗╚╝╔╝

 

 

.
…….ℒℴѵℯ…………ℒℴѵℯ
…ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ….ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
.ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
…………ℒℴѵℯℒℴѵℯ
……………ℒℴѵℯ

 

 

.
****HAPPY ****
(’’v’’) ------(.)””(.)
-’v(’’v’’)----( ’o’, )
----’’v(’’v’’)-()♥ ()
-------’v’’--(_)-(_)
***VALENTINE*** 

 

 

.
─▄██▄──▄██▄
▐█░█████─▄▀▀▄▄▄▀▀▄
─██▒█████─────────█ 
──▀█████▀▄───────▄▀ 
────▀█▀───▀▄───▄▀
────────────▀▄▀
[̲̅Л̲̅][̲̅ю̲̅][̲̅б̲̅][̲̅л̲̅][̲̅ю̲̅] [̲̅Т̲̅][̲̅е̲̅][̲̅б̲̅][̲̅я̲̅]

 

 

.
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
... 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*
__*-:¦:-* [̲̅Я̲̅] 
_*-:¦:-* [̲̅Л̲̅][̲̅ю̲̅][̲̅б̲̅][̲̅л̲̅][̲̅ю̲̅]  
_*-:¦:-*  [̲̅Т̲̅][̲̅е̲̅][̲̅б̲̅][̲̅я̲̅]
__*-:¦:-*  
____*-:¦:-*
______*-:¦:-*
_________*-:¦:-*
______________,*-:¦:-

 

 

.
▄░░░░░░▄█████▄░░░░░▄█████▄░░░░­­­­­░░▄
██▄░░▄███▀░░░▀█▄░▄█▀░░░▀███▄░░­­­­­▄██
████████▀░░░░░░▀█▀░░░░░░▀█████­­­­­███
████████░░░░░░░░░░░░░░░░░█████­­­­­███
▀████████░░░░░░░░░░░░░░░██████­­­­­██▀
░░░▀██████▄░░░░░░░░░░░▄██████▀­­­­­░░░
░░░░░▀███████▄░░░░░▄███████▀░░­­­­­░░░
░░░░░░░░░▀▀▀███▄░▄███▀▀▀░░░░░░­­­­­░░░                        
░░░░░░░░░░░░░░▀███▀░░░░░░░░░░░­­­­­░░░
H|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿'|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿'╰|╯ V|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||͇ ͇ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̿ \͇| ̿ ̿|̿ ̿ ||̿ \͇||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ ' ͇ ͇\̿ ̿  D|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿|╰|╯

 

 

.
۪Я۫۰ ۪Л۫۰۪ю۫۰۪б۫۰۪л۫۰۪ю۫۰
☆──▄▀▀▄▀▀▄─*☆  
☆──▀▄───▄▀─*☆ 
☆────▀▄▀───*☆
Т۫۰۪е۫۰۪б۫۰۪я۫۰

 

 

.
(^ ” ” ^) (^ ” ” ^)
( =’o’= ) ( =’o’= )
-(,,)-(,,)–(,,)-(,,)-
(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨)
. `·.¸(¨`·.·´¨)¸.·´
. ×°× `·.¸.·´ ×°×
оɹоɯʁʚɔ wǝ̤нɓ ɔ
ɐниɯнǝvɐʚ 

 

 

.
┊┊╭━╮┊┊┊┊┊┊┊╭━╮┊┊╭╮
  ╭┈┃┈┃┊┊┊┊┊┊┊┃┈┃┊┊┃ 

  ╰━╋━╯┊┊┊┊┊┊┊╰┈┃┊┊┃
  
┊┊┃┊╭━╮▏▕╭━╮┊┊┃┊┊┃ 

  ╭━╋╮┃┈┃▏▕┣━╯┊┊┃┊┊┃ 

  ╰━╯┈╰━╯╲╱╰━╯┈┈╰━━╯

 

 

.
¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´¶
¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶´¶¶¶¶¶´¶
¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
¶¶¶¶¶_______________¶¶¶
¶¶¶____________________¶
¶¶______¶¶______________¶
¶______¶¶¶¶______________¶
¶______¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶
¶_______¶¶_______________¶
¶________________________¶
¶_____¶¶__________¶¶_____¶
¶¶_____¶¶________¶¶_____¶
¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶
¶¶¶¶¶________________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 

 

.
V|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||͇ ͇ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̿ \͇| ̿ ̿|̿ ̿ ||̿ \͇||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ 
─▄████▄─▄████▄♥~✿.。.:*
▐▀████████████▌♥~✿.。.:*
▐█▄▓██████████▌♥~✿.。.:*
─▀███████████▀♥~✿.。.:*
───▀███████▀♥~✿.。.:*
─────▀███▀♥~✿.。.:*
───────█♥~✿.。.:*
───────♥~✿.。.:

 

 

.
❤░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░❤
░╦ . . ╦░░ ╔═╗ ║░░║ ╔══ . . ║░║ ╔═╗ ║░║░
░║ . . ║░░ ║░║ ╚╗╔╝ ╠═░ . . ╚╦╝ ║░║ ║░║░
░╩ . . ╚══ ╚═╝ ░╚╝░ ╚══ . . ░╩░ ╚═╝ ╚═╝░
❤░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░❤

 

 

.
___▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
__▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣██▒▒▒██╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
_▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒█▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
_▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒▒▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
_▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒▒▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
__▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
___ ▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒▒▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
____ ▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█▒█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒
______▒╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣█╠Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ╣▒

 

 

.
___________________ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ 
___________________ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ 
___________________♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ 
__________________♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ 
_________________♥ ღ ♥ ღ ♥ 
_______________♥ ღ ♥ ღ 
____________.♥ ღ ♥ ღ ♥ 
__________♥ ღ ♥ ღ 
_______♥ ღ ♥ღ 
_____.♥ღ 
___.♥ ღ ♥______♥ ღ ♥ 
__.♥______♥__♥_____.♥ 
__.♥_______.ღ_______♥ 
___.♥______________♥ 
_____♥___________♥ 
_______♥_______♥ 
_________.ღ ♥ ღ 
____________Ѵąɭҽɳʈïɳҽ

 

 

.
╔══╗╔╗░░▄███▄███▄
╚╣╠╝║║░░█████████
─║║─║║╔══╦╗▀█▀═╗╔╗╔╗
─║║─║║║╔╗║╚╝║║═╣║║║║
╔╣╠╗║╚╣╚╝╠╗╔╣║═╣║╚╝║
╚══╝╚═╩══╝╚╝╚══╝╚══╝

 

 

.
*”˜˜”*°¤. ˜”*°¤°*”˜ .¤°*”˜˜”*
V¤ A ¤ L ¤ E ¤ N ¤ T ¤ I ¤ N¤ E 
*”˜.¤°*”˜.¤°*”˜”*°¤.˜”*°¤.˜”*

 

 

.
╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗
 இڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇ
╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╝
▀─▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀▀█──▀
▀──██─███─███─██─██─██▄█────▀
▀──██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█────▀
▀─▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄▄█──▀
╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗
இڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇڿڰۣஇ
╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╝
இ卄卂卩卩ㄚ ᐯ卂ㄥ乇几ㄒ丨几乇'丂 ᗪ卂ㄚஇ

 

 

.
▂♡♥̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨͡)♡​̬̩̃̊▂业▂♡♥̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨͡​̸̸̸̨)♡▂业▂♡♥̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨͡​̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨)♡▂业▂♡♥̸̸̨̨͡​̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨)♡▂
  
  ██───░▐█▀▀█▌░▐▌░▐▌░▐█▀▀
  ██───░▐█▄░█▌░─█░█─░▐█▀▀
  ██▄▄█░▐██▄█▌░─▀▄▀─░▐█▄▄
  
▂♡♥̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨͡)♡​̬̩̃̊▂业▂♡♥̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨͡​̸̸̸̨)♡▂业▂♡♥̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨͡​̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨)♡▂业▂♡♥̸̸̨̨͡​̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨)♡▂
Ⓗⓐⓟⓟⓨ Ⓥⓐⓛⓔⓝⓣⓘⓝⓔ'ⓢ Ⓓⓐⓨ

 

 

.
んムアアリ √ムレ乇刀イノ刀乇'丂 りムリ
_♥㋡㋡㋡♥♥♥㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
♥㋡㋡㋡㋡♥♥♥㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
♥㋡㋡㋡㋡㋡♥♥_㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
_♥㋡㋡㋡㋡㋡㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
___♥㋡㋡㋡㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
  _____♥㋡㋡㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
  _______♥㋡㋡㋡♥▒▒▒▒▒♥
  _________♥㋡♥▒▒▒▒▒♥ 
__________♥♥▒▒▒▒▒♥

 

 

.
┈┈┈┈┈╭━╮┈┈▕▔╲┈┈
▕▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔┊┊╲┈
╱▔╲╱▔╲┳╱╭╮┓┏┏┓╲
╲┈┈┈┈╱┃╱┃┃┃┃┣╱▕
▕╲┈┈╱┊┻┛╰╯╰╯┗┛╱
▕▂╲╱▂▂▂▂▂▂▂┊┊╱┈
┈┈┈┈┈┃┊┃┈┈▕▂╱┈┈

 

 

.
_▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓_█████
▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████████
▓▓▓▓▓█░▓▓▓▓▓████▓████
▓▓▓▓█░░░▓▓▓▓███▓█▓████
▓▓▓█=░░░░=▓▓██▓██▓████
▓▓░░◒░░░◒░▓█▓░░█▓████
▓▓░░░░ ,,░░░▓░=░░░=████
_▓▓░░░`=░░░▓░◒░░░◒░███
▓▓▓░░░░░░░_░░░,,░░░░███
___██░░░░█__░░`=`░░░░██
__████░░▓██__░░░░░░
_██▓██▓▓████__░░▓▓▓▓
█▓▓███████▓▓__▓▓▓▓▓▓
██████████__▓▓███▓▓▓
██▓░░▓░░▓██ ██▓▒▒▓▒▒▓█
█▓░░░░░░░▓█ █▓▒▒▒▒▒▒▒▓█
_█▓░░░░░▓█___ █▓▒▒▒▒▒▓█
__█▓░░░▓█ ____ _█▓▒▒▒▓█
_█▓██░██▓█__ █▓██▒██▓█
_█▓██░██▓█__ █▓██▒██▓█
███▓█▓█▓██_ ██▓█▓█▓███
██▓▓▓█▓▓▓█_ ██▓▓█▓▓▓██
_████_████__ ████_████
██████████████████████
██ᕼᗩᑭᑭƳ ᐯᗩᒪᗴᑎ丅Ꭵᑎᗴ'ᔕ ᗪᗩƳ██
██████████████████████

 

 

.
╔────═────╦────═────╗
├├├├├▄█▀▀▀▄▀▀▀█▄┤┤┤┤┤
├├├├█▀─────────▀█┤┤┤┤
╠├├├█───────────█┤┤┤╣
├├├├▀█▄───────▄█▀┤┤┤┤
├├├├├├▀█▄───▄█▀┤┤┤┤┤┤
├├├├├├├├▀█▄█▀┤┤┤┤┤┤┤┤
├├ᕼᗩᑭᑭƳ ᐯᗩᒪᗴᑎ丅Ꭵᑎᗴ'ᔕ ᗪᗩƳ┤
╚────═────╩─────═───╝

 

 

.
__ (¯`:´¯)
(¯ `•.\|/.•´¯)
░▄██▄██▄░▐▀████▀███▀███▀█▀▀▀▌
░███████░▐─██▀─▄─▀█─▀█▀─█─▀█▌
░░▀███▀░░▐─█▀▄─▀─▄█▄─▀─▄█─██▌
░░░░▀░░░░▐▄▄▄██▄█████▄███▄▄▄
_ⒽⒶⓅⓅⓎ_ⓋⒶⓁⒺⓃⓉⒾⓃⒺ'Ⓢ ⒹⒶⓎ_

 

 

.
___(●₡₡₡₡●_______●₡₡₡₡●)
_(●₡₡₡____₡●___●₡____₡₡₡●)
(●₡₡₡_______₡_₡_______₡₡₡●)
(●₡₡₡________●________₡₡₡●)
_(●₡₡₡_____千ㄖ尺_____₡₡₡●)
____(●₡₡₡__ㄚㄖㄩ___₡₡₡●)
______(●₡₡₡_____₡₡₡●)
_________(●₡₡__₡₡●)
___________(●₡₡●)
___________(●₡●)
__________║¯█€
__________║¯█_€€
__________║¯█__€€€
__________║¯█_€€€€€
__________║¯█€€€€€
__________€€€€€€
________€€€€€€
______€€€€║¯█
______€€€€║¯█
______€€€_║¯█
_______€€_║¯█
_________€║¯█

 

 

.
_(▒)(▒)
(▒)(♥)(▒)
.,(▒)(▒)
..../ђᾄῥῥẏ 
.../ vᾄłἔᾗҭἷᾗἔ
../ ḋᾄẏ
♥ (' " " ()
.("( 'o' ,)
.(")(")(,,)

 

 

.
-----------------\|/
---------------(@@)
  ----oооO----(_)------------- 
| ~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|----häppÿ välëntïnë däÿ----|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~ |
  ----------------оOOо------- 
-------------|__|__|
---------------|| ||
________ooO Ooo_________

 

 

.
   . .                        ♥
   . .ˏ (‾)         ❤            (‾(‾)   ❤   
   . (‾) '̢ '●            ♥      ●' '̡ = 
⁀)∕   ⌣”≽≽——≻    ❤ ◝⌣◝⌣)‿ ∕⁀
     (_„)„)            ♥        („(„_)
   ”´”`´”```”`´”´”`´”``”´”`´”``´”´
V|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||͇ ͇ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̿ \͇| ̿ ̿|̿ ̿ ||̿ \͇||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ ' ͇ ͇\̿ ̿  D|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿|╰|╯

 

 

.
ⓗⓐⓟⓟⓨ
╬═♥╬v
╬♥═╬a
╬♥═╬l
╬♥═╬e
╬═♥╬n
╬♥═╬t
╬♥═╬i
╬♥═╬n
╬♥═╬e

 

 

.
......♥................♥....
..♥.......♥.......♥.....♥..
...♥..........♥........♥...
.....♥...()'..'()....♥......
........♥(-•.•-)♥.........
..........(,)♥(,)..........
♥.•*♥*•.♥.•*♥*•.♥.•*♥
........Ⓗⓐⓟⓟⓨ........ 
Ⓥⓐⓛⓔⓝⓣⓘⓝⓔ'ⓢ 
..........Ⓓⓐⓨ............
 

 

 

.
‎_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')H
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\A
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')P
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)P
_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')Y
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')V
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)A
_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')L
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\E
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')N
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)T
_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')I
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\N
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')E
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)S
_ ___/)_♥☼♥_____./¯"""/')D
¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\A
________/)_♥☼♥_____./¯"""/')Y
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯¯'\_„„„„\)
♥☼♥♥☼♥♥☼♥♥☼♥
........♥☼♥
......♥☼♥♥☼♥.............()""()
....♥☼♥♥☼♥♥☼..........( 'o' )
.|(♥☼♥♥☼♥♥☼)|-----(,,)(, ,)|
.(O)======(O)~(O)==(O

 

 

.
|””|__|””|.*.*
| APPY.*
|__|””|__|.*.*
*.*.*.VALENTINES.*.*.*
*.*DAY

http://text-image.ru/news/pozdravlenija_s_dnjom_svjatogo_valentina_happy_valentine_39_s_day/2018-02-13-6617

С 14 февраля, С Днем Святого Валентина » дата публикации: 13.02.2018 » просмотров: 1360


 

Маленькие Сердечки Любовь


Смайлики Девушки Мемы


Статусы Аниме Кошки Собаки


Цветы Праздники Ангелы Тату


Авто Мотоциклы Самолёты Корабли


Танки Оружие Спорт Анимация Gif


Надписи Женские Мужские имена


Дома Еда Люди Мультфильмы


Фильмы Музыка Черепа


Картинки из Смайликов Животные


Лучшие Символы ✎ Рисовать

 Татьянин день 25 января 


Реактивный Енот «Стражи Галактики» 


Логотип Warner Bros 


Логотип Википедии 


Логотип Bluetooth 


Владимир Вольфович Жириновский 


Порки Пиг / Porky Pig 


Грут «Стражи Галактики» 


Зонтик под дождём 


Солнце в очках 


Бумажник из символов 


Добрый Краб 


Drum & Bass - ASCII Art 


Мо Сизлак «Симпсоны» 


Спасательный жилет 


Сторожевая собака 


Дружная семья 


Фотограф 


Бдительная собака 


Часы с кукушкой 


Сердитый медведь 


Твити Пай из «Looney Tunes» 


Альбатрос 


Цезарь «Планета обезьян» 


Крюк из символов 


Эми Уайнхаус / Amy Winehouse 


Элвис Пресли / Elvis Presley ASCII Art 


Медитирующий монах 


С чашкой кофе за компом 


Послушный пёс 


Макс Гуф 


Фитнес / Fitness 


Punk's Not Dead / ASCII Art 


Бокал с шампанским 


Птичка-невеличка 


Малыш прыгает - Анимация 

Генераторы Ascii

Главная | Рисунки Символами | Все Символы | Фото - Картинки | Статьи | Приколы | Флеш Игры | Sitemap | RSS